Jeugdreclassering

Context van jeugdreclassering

Inzet jeugdreclassering

De jeugdreclasseringsmaatregelen hangen nauw samen met de fasen van het strafproces en de stappen die daarin gezet worden:

  1. opsporing
  2. aanhouding
  3. in verzekeringstelling
  4. in bewaringstelling
  5. rechtszitting
  6. ten uitvoerlegging straf
  7. nazorg.

In elke fase van het strafproces kan jeugdreclassering ingezet worden. Dit gebeurt soms als enige strafrechtelijke stap en soms als onderdeel van een pakket aan maatregelen. Jeugdreclassering wordt vrijwel altijd ingezet op verzoek van en/of na onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming  in samenspraak met de Officier van Justitie (Openbaar Ministerie). De jeugdreclasseringswerker rapporteert altijd terug naar de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en/of de rechtbank.

Jeugdreclassering en andere maatregelen

Het kan voorkomen dat een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd wordt terwijl er ook sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel, of andersom. In dat geval spreekt men van een dubbele maatregel. Ook kunnen er binnen een gezin meerdere maatregelen zijn opgelegd. Er loopt bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling voor het jongste kind, een jeugdreclasseringsmaatregel voor het oudste kind en vrijwillige begeleiding voor de andere kinderen. Indien de gemeente gekozen heeft voor één plan en één regisseur voor het gezin, moet de professional die met het gezin werkt vanuit formele kaders met alle maatregelen van jeugdreclassering en jeugdbescherming kunnen werken.

Lees meer over jeugdbescherming.

Vragen?

Brigit Rijbroek is contactpersoon.

Foto Brigit  Rijbroek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies