Jeugdreclassering

Als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt, wordt jeugdreclassering ingezet. Jeugdreclassering kan diverse maatregelen treffen. Het belangrijkste doel is terugval voorkomen. Daarnaast wil jeugdreclassering een beter toekomstperspectief bieden aan jeugdigen. Lees in dit dossier meer over de context en maatregelen.

Omgaan met gevolgen coronavirus

Informatie voor ouders, kinderen, jongeren en professionals

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut geven we informatie met tips en voorbeelden om hiermee om te gaan.

Stimuleringsprogramma SWING

Wat hebben de elf projecten opgeleverd?

Met het stimuleringsprogramma SWING hebben elf gecertificeerde instellingen de kans gekregen om hun proefproject voor vernieuwing van de jeugdbescherming verder te ontwikkelen.

Lees meer over de resultaten in:

Vragen?

Brigit Rijbroek is contactpersoon.

Foto Brigit  Rijbroek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies