Jeugdbescherming

Nieuwe jeugdbescherming

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voerde het Nederlands Jeugdinstituut het stimuleringsprogramma SWING uit, gericht op instellingen die gecertificeerd zijn om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Het programma liep van 2015 tot eind 2017.

Doel

Het programma richtte zich op drie speerpunten:

  • een sterkere positie van het kind en het gezin
  • verbetering van de samenwerking van de gecertificeerde instellingen met lokale teams (versterking domein zorg en veiligheid)
  • ontwikkelen van veelbelovende nieuwe werkwijzen

Het uiteindelijk doel is dat een gezin op eigen kracht verder kan. Verbeteringen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten leiden tot verbeteringen voor gezinnen. Verbeteringen waardoor de kinderen voldoende veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Resultaten

De resultaten zijn terug te vinden in het rapport Samen werken aan jeugdbescherming.

Vragen?

Brigit Rijbroek is contactpersoon.

Foto Brigit  Rijbroek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies