Jeugdbescherming

Beëindiging van het gezag

Een vergaande maatregel van kinderbescherming is de beëindiging van het ouderlijk gezag. Deze wordt volgens artikel 1:266 BW ingezet:

  • als ouders hun gezag misbruiken óf
  • als er geen perspectief is dat ouders binnen een redelijke termijn in staat zijn om hun opvoedingsverantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer nog niet is bepaald is wie het gezag van de ouders overneemt, kan de voogdij tijdelijk aan een gecertificeerde instelling opgedragen worden.

Beëindiging van het gezag wordt met een verzoekschriftprocedure aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming. Onder omstandigheden kunnen ook pleegouders een verzoek tot beëindiging van het gezag van de ouders van hun pleegkinderen verzoeken.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies