• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Jeugd en sociaal domein

De jeugdhulp ligt vanaf 2015 bij de gemeenten. Waar overlapt en raakt de jeugdzorg de andere beleidsvelden in het gemeentelijke sociale domein?  Om een effectief, integraal jeugdbeleid neer te zetten moeten ambtenaren en beroepskrachten uit de jeugdhulp samenwerken met hun collega’s van participatie, veiligheid, onderwijs, welzijn en gezondheid. Wat zijn de wettelijke regelingen en uitdagingen? En hoe pakken andere gemeenten dit aan?

Aanbod voor gemeenten

Hoe kan de stelselwijziging gepaard gaan met een verbetering van de preventie en hulpaanbod? Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt gemeenten hierbij. Bekijk in onderstaand filmpje ons volledige aanbod.

Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas  Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.