Integrale kindcentra en brede scholen

Publicaties

School met vijf O’s

Een school met 5 O's biedt onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in een dagarrangement. Dit boek biedt coördinatoren, directeuren, pedagogen en beleidsmedewerkers informatie en inspiratie om vorm te geven aan de pedagogisch-didactische samenwerking binnen een IKC.

Een dagarrangement is een samenhangend en op elkaar aansluitend aanbod tussen 7.30 uur en 18.30 uur dat de basisschool, buitenschoolse opvang en andere welzijns- of vrijetijdsorganisaties samen verzorgen voor alle kinderen van een school of een wijk. Ouders en kinderen kunnen daarvan naar behoefte gebruik maken.

Het is duidelijk voor ouders en kinderen wanneer er geen verschil is tussen school en bijvoorbeeld buitenschoolse opvang in omgangs- of beleefdheidsregels, sfeer, wijze van straffen, wijze van communiceren met kinderen en ouders en de omgang met gebouw en materialen. De meeste professionals ondersteunen één pedagogische aanpak in een IKC.

Jeugdactiviteiten in de brede school

Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling: doelen, methodiek en evaluatie
Dit werkboek biedt scholen en instellingen een instrumentarium om de doelen en kwaliteiten van hun jeugdactiviteiten inzichtelijk te maken en te evalueren. Pedagogisch uitgangspunt is een gezamenlijk streven naar meer levensecht leren, uitgewerkt in enkele globale doelen. Daarbij hoort een evaluatie-instrument waarmee u zo globaal of precies kunt evalueren als u maar wilt.

Zorg voor kwaliteit en zorg voor evaluatie gaan hand in hand. Je kunt daar op allerlei manieren aan werken. Maar voorop staat: de kwaliteit wordt door mensen gemaakt, door de mensen die de activiteiten bedenken en uitvoeren met de kinderen of jongeren. Kwaliteitszorg moet een stimulans zijn voor hun denken en doen: wat willen en kunnen zij bereiken met hun activiteiten?

Nederlandse kwaliteitscriteria brede scholen en integrale kindcentra

Brede scholen zijn voorloper in het verbinden met andere voorzieningen en het centraal stellen van de brede talentontwikkeling van kinderen. In 2013 hebben het Landelijk Steunpunt Brede scholen en Oberon kwaliteitscriteria ontwikkeld voor de brede school. Zij kunnen dienen als basis voor interne of externe evaluatie.

Praktijkvoorbeelden

Het Handboek Brede school (2007) van het kennis- en inspiratiecentrum {Breed} biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de brede school: inhoud, organisatie, personeel, huisvesting, beheer en financiering.

De Handreiking Praktische Oplossingen (2015) van het kennis- en inspiratiecentrum {Breed} biedt praktische oplossingen voor belemmeringen die door wet- en regelgeving ontstaan in de praktijk van een IKC.

Ook op onderstaande websites vindt praktijkvoorbeelden van brede scholen en IKC's:

Meer informatie

Studulski, F., J. Kruiter (2016). Handboek kindcentra. Utrecht: Sardes.
Valkestijn, M., P.P. Bakker, Y. van Westering (2010), Van brede school tot integraal kindcentrum?: voorbeelden en inspiratie uit de praktijk ,Utrecht, SWP Uitgeverij 2010.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies