Integrale kindcentra en brede scholen

Brede scholen of Integrale Kindcentra (IKC) zijn er in verschillende soorten en maten. Bij een brede school gaat het meestal om het fysiek samenbrengen van verschillende voorzieningen onder een dak. In een IKC zijn de voorzieningen ook daadwerkelijk geïntegreerd, één locatie, één leiding, één pedagogische visie. Het zijn in beide gevallen netwerken rondom een kind. 

Soortgelijke initiatieven worden ook vensterschool, sterrenschool of wijkschool genoemd. De rode draad is altijd een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen aan kinderen en jongeren. Tot stand gebracht door intensieve samenwerking tussen pedagogische basisvoorzieningen onderling en met de ouders.

Samenwerking met jeugdhulp krijgt steeds meer de aandacht. Het is aangetoond dat vroegsignalering en hulp dichtbij voor het kind (en ouders) minder ingrijpend en zeker zo doeltreffend is dan verwijzing naar zwaardere vormen van zorg. Daarnaast wordt door deze wijze van interdisciplinair samenwerken ook het pedagogisch klimaat verbeterd en de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. In het belang van de ontwikkeling van het kind is het daarom belangrijk dat IKC’s nadenken over de integratie van zorg in hun organisatie.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies