Integrale jeugdhulp

Het NJi ondersteunt

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt u advies, ondersteuning en uitwisseling rondom integrale jeugdhulp voor uw team, afdeling, organisatie of gemeente. Wij kunnen samen met u kijken wat alle landelijke ontwikkelingen betekenen voor uw situatie. Hoe geeft u vorm aan samenwerking tussen betrokken partijen? Hoe organiseert u een integraal team? Hoe zorgt u dat de kennis over integrale jeugdhulp benut wordt binnen uw organisatie?

Deze en andere vragen pakken we graag met u op. Bijvoorbeeld door werksessies met een projectteam te begeleiden, workshops te verzorgen of feedback te geven op uw implementatieplan. Vind een passende vorm van implementatie via de implementatiewijzer.

Voorbeelden van ondersteuningstrajecten

Jeugdhulpregio Holland Rijnland

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de dertien gemeenten van de Jeugdhulpregio Holland Rijnland ondersteund bij de beoordeling van de innovatiewaarde van de plannen van hun elf grootste jeugdhulpaanbieders. Het NJi heeft onder andere gekeken naar de wijze waarop de plannen ingaan op de totstandkoming van integrale jeugdhulp en integrale samenwerking tussen lokale teams en specialistische aanbieders. Op basis van het advies van het NJI heeft de regio een goede beoordeling kunnen maken van de voorstellen van haar grootste aanbieders.

Kenter Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp werkt sinds enkele jaren met Ambulante Multifocale Teams (AMT's), met professionals uit de ggz en de jeugd- en opvoedhulp. Zij zijn in dienst van Kenter Jeugdhulp, maar hebben ieder hun eigen vakkennis.  Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt Kenter Jeugdhulp bij de verdere ontwikkeling en invoering van AMT's. De ondersteuning is gericht op het creëren van eenheid van taal én eenheid van werken, het leren van elkaar en de competenties die nodig zijn in elk team.

InVerbinding 12-

Bij InVerbinding werken jeugd- en opvoedhulp (Youké), lvb-zorg (Reinaerde) en ggz (Pro Persona) samen voor hulp aan gezinnen met langdurige, complexe problematiek. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor 12-plussers en heeft als doel uithuisplaatsing te voorkomen en het gezinssysteem en de ontwikkeling van het kind duurzaam te verbeteren. Het Nederlands Jeugdinstituut leidde met de betrokken organisaties een proefproject in de regio FoodValley, waarin werd onderzocht of de aanpak ook toepasbaar is voor 12-minners. In het proefproject werd een team geformeerd, is gewerkt aan het realiseren van de randvoorwaarden en is de methode waar nodig aangepast.

Vragen?

Jitty Runia is contactpersoon.

Foto Jitty  Runia

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies