Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Innovatiecentrum Leiden: Motivatie als motor voor professionalisering

Met de interventie 'Motivatie als motor voor professionalisering' wil het innovatiecentrum Leiden de motivatie verhogen van pedagogisch medewerkers (pm'ers) om te professionaliseren en hun eigen talenten te ontwikkelen.

Door de motivatie te verhogen, verbetert ook de kwaliteit van het professioneel handelen met de kinderen in groepen met voor- en vroegschoolse educatie (vve).

De interventie in Leiden is gebaseerd op het PM-interview, ontwikkeld door Menno Mennes (2016). Het PM-interview is een serie gestructureerde gesprekken tussen leidinggevende en werknemer. Om het PM-interview te kunnen uitvoeren, moet de leidinggevende een training volgen.

De verwachting is dat pm'ers door het pm-interview beter zicht krijgen op hun eigen talenten en hoe zij deze binnen de organisatie kunnen inzetten. 

Het onderzoek

In het onderzoek worden de pm'ers ingedeeld in drie groepen van ongeveer 26 personen. De eerste groep heeft gedurende de looptijd van het onderzoek vier PM-gesprekken. De tweede groep heeft drie gesprekken. De derde groep heeft twee gesprekken. De veronderstelling is dat het aantal gesprekken de mate van effectiviteit van de interventie bepaalt.

De onderzoekers kijken naar de thema's die pm'ers naar voren brengen in de interviews, naar hun betrokkenheid bij het werk en het werkplezier. Ook kijken ze naar hun houding ten opzichte van professionalisering en naar de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen met de kinderen. Daarnaast onderzoeken ze de ervaringen van pm'ers en leidinggevenden met het PM-interview. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van vragenlijsten en observaties in de groep (CLASS).

De PM-gesprekken worden onderzocht en gevolgd tot en met juni en juli 2020.

Betrokken organisaties

Het innovatiecentrum Leiden is een samenwerking van de gemeente Leiden, de vve-locaties van SPL en Smallsteps en de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. Bij de interventie in Leiden zijn 35 vve-groepen betrokken. Hier werken zes leidinggevenden en 80 pm'ers.

Contactpersonen

Innovatiecentrum Leiden: Judith Uiterwijk, pedagogisch beleidsmedewerker SPL, e-mail: uiterwijk@splopvang.nl
Onderzoeker: Roelof Schellingerhout, KBA Nijmegen, e-mail: r.schellingerhout@kbanijmegen.nl

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies