Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Innovatiecentrum Dordrecht: Let’s nudge, digitale prentenboeken thuis en op school

Het project nudges van het innovatiecentrum Dordrecht wil de taal- en denkvaardigheden van kinderen in peutergroepen stimuleren. Met kleine duwtjes wordt geprobeerd kinderen en ouders tot meer taalactiviteiten te bewegen. Dit in plaats van een strak omschreven schema van activiteiten.

Drie Dordtse locaties voor kinderopvang met veel laagopgeleide anderstalige ouders werken met nudges. De klassen hebben onder meer een goed uitgeruste boekenhoek en ontdekhoek gekregen. De ruime collectie boeken in de boekenhoek geeft peuters duwtjes in de richting van meer lezen; alleen of samen met anderen. De ontdekhoek biedt de mogelijkheid te experimenten met materialen. Dit kan peuters tevens stimuleren hun taalgebruik te verrijken.

Digitale prentenboeken helpen ouder en kind

Thuis krijgen ouders toegang tot de digitale prentenboeken op het Bereslim-platform. Anders dan prentenboeken op papier bieden digitale boeken een luistertekst. Dit heeft als voordeel dat er geen groot beroep wordt gedaan op de leesvaardigheid van ouders. Filmachtige beelden komen in de plaats van statische illustraties. Deze beelden helpen kinderen bij het begrijpen van de verhalende tekst en de moeilijke woorden daarin.

Ouders moeten hiervoor een begeleidende cursus volgen. Tijdens de cursus wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om dagelijks samen met je kind digitale boeken te bekijken. Het accent ligt op samen, want zonder een ouder zijn peuters snel afgeleid. Kinderen raken thuis in het Nederlands zonder dat hun laagopgeleide anderstalige ouders worden overbelast.

Betrokken organisaties

Het innovatiecentrum Dordrecht is een samenwerking van de gemeente Dordrecht, SDK kinderopvang in Dordrecht en Vinci toponderwijs.

Het onderzoek

Het onderzoek probeert effecten van de digitale boeken thuis te meten.

De verwachting is dat ouders onder invloed van de digitale boeken:

1. vaker samen met het kind boeken beluisteren of voorlezen;
2. hun interactie met het kind over een verhaal verbeteren en beter in staat zijn op reacties van het kind in te gaan of ze uit te lokken;
3. en als gevolg van de literaire taal in de boeken, zelf vooruitgaan in woordenschat en verhaalbegrip.

De verwachting is dat kinderen onder invloed van de digitale boeken:
4. meer vooruitgaan in woordenschat en verhaalbegrip in vergelijking tot papieren prentenboeken;
5. meer vooruitgaan in woordenschat en verhaalbegrip naarmate er frequenter met de digitale boeken wordt gewerkt;
6. meer vooruitgaan naarmate het aanvangsniveau van kinderen en ouders lager is.

Contactpersonen

SDK kinderopvang, Linda Boer van de Veerdonk, e-mail: lindavandeveerdonk@sdk-kinderopvang.nl
Vinci toponderwijs: Arjen Scholten, e-mail: arjen.overvecht@gmail.com
Onderzoeksconsortium: Adriana G. Bus, e-mail: a.g.bus@vu.nl

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies