Implementatie

Wat is het belang?

Onderzoeken laten zien dat de implementatie van een veranderingen vaak moeizaam verloopt. Ruim 70 procent van de veranderingen in Nederlandse organisaties loopt vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat.

Dit is schrijnend gezien de investering van mensen en middelen die continu plaatsvindt. Een goede aanpak van het veranderingsproces is dus van groot belang, zodat veranderen weer leuk en inspirerend wordt.

De kloof tussen het bedenken van een verandering en het realiseren van een verandering is groot. Aan het 'hoofdwerk' (bedenken en ontwikkelen) besteden we veel meer tijd dan aan het ‘handwerk’ (inspireren en ondersteunen). We weten wel dat het belangrijk is maar doen het niet. Het is ook vaak lastiger, want bedenken kan je in je eigen hoofd doen en voor implementeren heb je vooral anderen nodig. En hoe krijg je die mensen mee in zo’n verandering?

Het is van belang dat je aandacht hebt voor de implementatie van een verandering, omdat het een grote invloed blijkt te hebben op de effectiviteit van de verandering. Wanneer bijvoorbeeld een interventie goed is geïmplementeerd, kan de effectiviteit ervan verdubbelen. Daarbij draagt een goede implementatie bij aan een eenduidige werkwijze. Dit zorgt ervoor dat je de mogelijke effecten beter kan toeschrijven aan de verandering zelf.

Bronnen

  • Stals, K., Yperen, T., Reith, W., & Stams, G. J. (2008). Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg.
  • Daamen, W. (2015). Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies? Utrecht: NJi.
  • Stals. K (2012), De cirkel is rond: Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de jeugdzorg. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  • Pater, L. & Schuurman, M. (2010). Communicatie en Implementatie. Boomdoc.
Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies