Implementatie

Inspiratie uit de praktijk

Implementatie in de jeugdsector; ondanks dat er weinig onderzoek naar is gedaan, zijn veel professionals er wel dagelijks mee bezig.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van implementeren en professionaliseren beschreven. De praktijkvoorbeelden illustreren hoe organisaties met actuele vraagstukken aan de slag zijn gegaan en wat daarin de succes- en faalfactoren zijn geweest. Dit om u op ideeën te brengen voor de aanpak van deze vraagstukken.

Gezamenlijk ontwikkelen

De beschikbaarheid van effectieve interventies helpt om in de sector een flinke kwaliteitsslag te maken. Zonder effectieve implementatie echter blijft 1 x 0 = 0 en zijn kinderen en gezinnen onvoldoende geholpen. We willen toe naar 1 x 1 = 1. Dit betekent dat effectieve interventies ook daadwerkelijk op een goede manier worden uitgevoerd. Dat vraagt, veel meer dan tot nog toe gebeurt, dat ontwikkeling en aandacht voor implementatie samen op gaan. En dat men tijdens de ontwikkeling al rekening houdt met motiverende factoren bij de invoering.

Ontwikkelen van een interventie

Men investeert vaak in de ontwikkeling van nieuwe interventies, terwijl er weinig aandacht is voor de beste manier voor het implementeren van de interventies. Als methodiekeigenaar is het van belang om tijdens het ontwikkelproces al na te denken over breedschalige implementatie.

Ontwikkeling en invoering hand in hand

In het traject 'Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming' gaat ontwikkeling en invoering van richtlijnen samen. Tijdens de proefinvoering staat men stil bij vragen als: Kan de professional op de werkvloer er wat mee, leidt het tot betere zorg, op welke punten moet de aanpak aangepast worden? Voor een periode van ongeveer drie maanden gaat het om het uitproberen en monitoren van de conceptrichtlijn en op basis daarvan eventueel aanpassen.

Monitoren en verbeteren

Zichtbaar maken dat wat je doet werkt en dit benutten in je kwaliteitssystematiek is een belangrijk onderdeel om tot structurele verbetering te komen. In veel implementatietrajecten zie je dat men wel goed tot plannen en uitvoeren komt, maar dat dan de verandering 'verdwijnt' en geen structureel onderdeel van het dagelijks werk is. Het is belangrijk om van tevoren stil te staan bij het monitoren van de verandering om zodoende blijvend te kunnen sturen.

Integreren in hulpverleningsproces

Het gebruik van vragenlijsten helpt om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren mits het werken met vragenlijsten geïntegreerd wordt in het hulpverleningsproces. Op die wijze biedt het directe feedback aan hulpverleners, kinderen en ouders. Ten eerste worden de gegevens die cliënten aanleveren, besproken met de cliënten zelf en op die manier benut in de hulpverlening. Aan het begin van de hulpverlening levert dit informatie op over de hulpvraag en aan het einde van de hulp, inzicht in de resultaten zoals de cliënten zelf die ervaren.

Op teamniveau

Verzamelde gegevens moeten niet in de la blijven liggen, maar worden benut voor kwaliteitsverbetering. Een bespreking op teamniveau over de hulp die professionals hebben uitgevoerd helpt om feedback te organiseren (wat ging goed en wat kan beter)? En vervolgens op basis daarvan de hulp te verbeteren. Naast het reflecteren op de gevonden resultaten en doorvoeren van verbeteringen, legitimeren resultaatgegevens de hulpverlening ten opzicht van betrokkenen, zoals financiers, beleidsmakers en publiek.

Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies