Implementatie

Vraag bepalen: hoe krijg ik de vraag helder?

Wanneer je te snel met een oplossing aan de slag gaat, kan na verloop van tijd blijken dat die niet goed antwoord geeft op de vraag.

Opdrachtgever

Ga na wie de opdrachtgever is van de verandering. Soms is dit een organisatie, soms een netwerk van organisaties. Zorg dat je waar mogelijk personen kan koppelen aan de verandering, zodat je hun kan aanspreken op het opdrachtgeverschap. Het opdrachtgeverschap gaat in de meeste gevallen over het budget, beslissingen nemen en noodzaak ervaren voor de verandering.

Kern

Onderzoek wat de kern van de verandering is. Formuleer de vraag waar de verandering om draait. Zorg dat je hierover overeenstemming hebt met je opdrachtgever.

Op wie gericht?

Ga na op wie de verandering is gericht. Welke betrokkenen zijn er? Geef aan wie met de verandering moet gaan werken (de zogenoemde intermediaire gebruiker) en voor wie de effecten van de verandering bedoeld zijn (eindgebruiker). Het is goed om vooraf na te denken over de voor- én nadelen van de verandering voor elke gebruiker, zodat je bij het kiezen en inrichten van je veranderaanpak hier rekening mee kunt houden.

Doe de test

Deze test bestaat uit 3 vragen. Na elk antwoord krijgt u een of meer tips.

Start de test

Advies en ondersteuning

Wilt u de manier van werken in uw organisatie verbeteren? Of wilt u dat meer mensen werken met een succesvolle methode? Onze deskundigen kunnen met u meedenken tijdens het doorvoeren van verbeteringen.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies