Implementatie

Monitoren: hoe volg ik de verandering?

Veranderen is een proces waarbij het van cruciaal belang is om te blijven toetsen of de gekozen aanpak tot de gewenste uitkomsten leidt. Door te monitoren en feedback op gestructureerde wijze te verzamelen houd je een 'vinger aan de pols' van het veranderingsproces. Monitoren en feedback van betrokkenen maakt zowel zichtbaar wat goed gaat als wat niet goed gaat. Dit maakt het vieren van behaalde successen mogelijk, maar ook het doen van aanpassingen bij minder goede resultaten.

Toetsen

Bedenk waar succes aan af te meten is en zorg dat er sprake is van continue toetsing of de gekozen aanpak tot de gewenste resultaten leidt. Door te monitoren wordt de voortgang van de verandering zichtbaar, zodat aanpassingen in de aanpak mogelijk zijn.

Feedback verzamelen 

Denk na over hoe je de feedback over de verandering wilt verzamelen. Ook dit maakt inzichtelijk in hoeverre de verandering succesvol is.

Doe de test

Deze test bestaat uit 2 vragen. Na elk antwoord krijgt u een of meer tips.

Start de test

Advies en ondersteuning

Wilt u de manier van werken in uw organisatie verbeteren? Of wilt u dat meer mensen werken met een succesvolle methode? Onze deskundigen kunnen met u meedenken tijdens het doorvoeren van verbeteringen.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies