Implementatie

Inrichten: hoe richt ik de verandering in?

Het inrichten van een verandering op basis van een goede analyse zorgt ervoor dat aan alle aspecten wordt gedacht die nodig zijn om de verandering echt tot een succes te maken. Een plan maak je niet alleen, door een goede structuur en wijze van sturing in te richten komt er tempo in de verandering en voelen mensen zich verantwoordelijk.

Wie stuurt? 

Zorg dat het duidelijk is wie de verandering stuurt en wat zijn of haar taken zijn.

Activiteiten

Stem de onderdelen van je plan af op de doelen en bepaal op basis van de belemmerende en bevorderende factoren (die je kunt beïnvloeden) welke activiteiten in te zetten. Maak een fasering wat eerst, wat daarna. Maak hierbij, waar mogelijk, gebruik van meerdere technieken. Dit vergroot veelal het uiteindelijke succes. Wie bijvoorbeeld iets wil veranderen in het gedrag van anderen, kan bijvoorbeeld het gewenste gedrag demonstreren. Maar nog beter werkt het als je feedback geeft op vertoond gedrag, en daarnaast beloningen geeft voor gewenst gedrag en tevens mensen in staat stelt om zich te vergelijken met anderen.

Randvoorwaarden

Onderzoek de randvoorwaarden, zoals technologie, financiële middelen, tijd en capaciteit, logistiek proces, methodisch proces en communicatie. Bedenk wat nodig is gezien de doelen/activiteiten. Wanneer dit niet haalbaar is stel je de doelen bij.

Betrokkenen betrekken

Bedenk de aanpak niet alleen, maar betrek in de verschillende fasen verschillende betrokkenen. Dit is belangrijk voor het creëren van draagvlak en draagkracht. Daarnaast kan je door mensen te betrekken gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring in alle lagen van de organisatie. Richt daarnaast een goede structuur in waarin taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn en mensen zich verantwoordelijk voelen voor de verandering (Inrichting implementatieteam). Van belang is om continu te communiceren over de te zetten stappen, hoe klein ook.

Doe de test

Deze test bestaat uit 4 vragen. Na elk antwoord krijgt u een of meer tips.

Start de test

Advies en ondersteuning

Wilt u de manier van werken in uw organisatie verbeteren? Of wilt u dat meer mensen werken met een succesvolle methode? Onze deskundigen kunnen met u meedenken tijdens het doorvoeren van verbeteringen.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies