Implementatie

Analyseren: hoe kies ik de juiste aanpak?

Hoe beter je de situatie analyseert des te beter past de gekozen aanpak bij de verandering. Door scherp te hebben waar je aan kan zien dat de verandering een succes is, des te beter kan je hier tijdens het proces op sturen en je activiteiten hierop aanpassen.

Doel

Stel jezelf de vraag: wat wil ik met deze verandering bereiken? Wat is het doel? Bedenk goed of het doel voor alle gebruikers hetzelfde is. Soms heeft een bestuurder andere doelen voor ogen dan de medewerkers. Dit terwijl ze vaak wel dezelfde verandering voor ogen hebben. Houd in je aanpak rekening met de verschillende doelen.

Complexiteit

Bedenk hoe complex de verandering is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verandering van de eerste orde (een kleine eenvoudige verandering, zoals gebruik van een nieuwe vragenlijst), verandering van de tweede orde (vernieuwen van inzichten, dat vraagt maatwerk zoals invoering van een interventie) en verandering van de derde orde (verandering in (on)bewuste overtuigingen, dat vraagt om lerend vernieuwen zoals transitie & transformatie). 

Fase

Ga na in welke fase de verandering zich bevindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf fasen, waarin iedere fase vraagt om een andere aanpak. Door het vast stellen van de fase van de verandering, weet je wie je moet betrekken en op welke manier je dit wil gaan doen. Vooral waar er meerdere betrokkenen zijn, kan de verandering zich in verschillende fasen tegelijkertijd bevinden. Vanaf het begin communiceren over de aanpak van de plannen voor verandering, geeft een beter gevoel van betrokkenheid dan op het laatste moment de verandering ‘nog even uitrollen’. 

Belemmerende en bevorderende factoren

Onderzoek wat de belemmerende en bevorderende factoren (determinanten) zijn voor de invoering van de verandering. De determinanten zijn geclusterd op basis van de organisatie, de gebruiker, de innovatie (de verandering) en de sociaal-politieke context. Gebruik voor de analyse het meetinstrument voor determinanten van innovaties (MIDI), dit is ontwikkeld door TNO. Dit instrument helpt inzicht te krijgen op welke factoren bepalend zijn voor het succes van de verandering. Bedenk ook waar jijzelf invloed op hebt: wat kan ik veranderen?  De belangrijkste factoren zijn: de verandering zelf (bijv. een interventie, een computersysteem), de gebruikers (degenen die de verandering gaat uitvoeren), de organisatie en de sociaal-politieke omgeving. Door een analyse te maken van de belemmerende en bevorderende factorendetermintanten kan afhankelijk daarvan een geschikte aanpak gekozen worden.  

Succes meten

Hoe ga je het succes van de verandering meten? Maak concreet wanneer je tevreden bent over de verandering. Welke kennis, gedrag, attitude wil je bij de gebruikers zien. Waaraan ga je zien dat de gebruikers werken volgens de verandering. En op welke wijze ga je dit zichtbaar maken?

Doe de test

Deze test bestaat uit 5 vragen. Na elk antwoord krijgt u een of meer tips.

Start de test

Advies en ondersteuning

Wilt u de manier van werken in uw organisatie verbeteren? Of wilt u dat meer mensen werken met een succesvolle methode? Onze deskundigen kunnen met u meedenken tijdens het doorvoeren van verbeteringen.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies