• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Vanguard methode

Wanneer je inzicht wilt hebben of de verandering is verankerd in hoofd, hart en handen van de organisatie, kan de Vanguard methode hierbij helpen. De methode kijkt naar het functioneren van organisaties vanuit het perspectief van de klant. Vanguard Nederland helpt organisaties te veranderen van buiten naar binnen. In het veranderproces hebben medewerkers en leidinggevenden allemaal hun eigen taak bij het verbeteren van de werkwijze en de inrichting van de organisatie.

Doel

Het doel is om de dienstverlening van organisaties te verbeteren door de organisatie in te richten op basis van systeemdenken. Dit zorgt ervoor dat de klant een betere dienstverlening krijgt, de kosten van een organisatie verminderen en medewerkers met meer plezier en inzet werken.

Toepassing

De methode is bedoeld voor organisaties in de dienstverlening. Door de organisatie als een geheel te begrijpen, ontstaat het besef om de organisatie op basis van andere principes te willen inrichten.

Opzet van de verandermethode

De Vanguarg methode bestaat uit het doorlopen van drie fasen: Check (begrijpen), Plan (perfectioneren) en Do (normaal maken). Medewerkers en hun manager onderzoeken en herontwerpen zèlf hun eigen organisatie.

Fase 1: Check
Medewerkers onderzoeken samen met hun managers hoe de organisatie werkt en waarom het zo werkt. De zes stappen die het team in de onderzoeksfase doorlopen zijn:

  1. Wat is de bedoeling van de organisatie in klantentaal?
  2. Welke soorten vragen stelt de klant aan de organisatie en hoe vaak? Waar gaat het de klant om?
  3. Hoe goed presteert de organisatie en welke metingen worden daarvoor gebruikt?
  4. Hoe zien de processen eruit?
  5. Welke systeemcondities bepalen de prestatie?
  6. Welk denken zit achter de huidige systeemcondities?

Fase 2: Plan
Het ontwerpteam experimenteert, op basis van de kennis uit de eerste fase, in een 'beschermde omgeving' met nieuwe werkwijzen. Het team ontwikkelt al werkende weg de dienstverlening door processen anders in te richten, deskundigheid op de juiste plaatsen in te zetten en door informatie 'schoon' door de organisatie te laten stromen. De vraag hierbij is: hoe maken we de organisatie perfect?

Fase 3: Do
Alle stappen van de cyclus van onderzoek (check) en verbeteren (plan) moeten doorlopen zijn. Het is nu de uitdaging om de verbetercyclus permanent te maken (do). De rest van de organisatie sluit stap voor stap aan op de nieuwe werkwijze. Van alle medewerkers wordt uiteindelijk gevraagd continu na te denken en te experimenteren hoe het werk voor de klant te verbeteren valt.

Na elke fase is er een moment waarop het management besluit of de organisatie verder kan en wil werken aan de volgende fase.

Onderbouwing

De Vanguard methode combineert systeemtheorie (hoe de organisatie wordt ingericht, zodat er goed gepresteerd wordt) met interventietheorieën (wat er gedaan moet worden om zo'n organisatie te worden).

Ontwikkeld door

De methode is ontwikkeld door John Seddon vanaf de jaren '80. John Seddon is een Engelse arbeids- en organisatiepsycholoog en de oprichter van Vanguard UK.

Literatuur

  • Seddon, J. (2005), 'Watch out for the toolheads!', Vanguard Education.
  • Seddon, J. (2008), ‘Systems Thinking in the Public Sector’, Triarchy, Axminster.
  • Seddon, J. (2005), ‘Freedom of Command and Control’, Vanguard Consulting.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.