• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Storytelling

Wanneer je de kern van de verandering scherper wil krijgen is Storytelling een methode waarbij, door middel van het vertellen van verhalen, veranderingen en vernieuwingen in een organisatie doorgevoerd kunnen worden.

Doel

Het doel is om ,door middel van het uitwisselen van verhalen, duidelijk te maken aan medewerkers waarom bepaalde keuzes door leidinggevenden in een organisatie worden gemaakt. Hierdoor begrijpen medewerkers de keuzes voor bijvoorbeeld een bepaalde visie of strategie beter en worden zo gestimuleerd om hun werkwijze hierop aan te passen.

Toepassing

De Storytelling methode kan in verschillende contexten gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het doorvoeren van een nieuwe strategie binnen een organisatie, om de motivatie van medewerkers in een team te versterken, bij coaching of om de communicatie tussen organisaties te bevorderen. Bij sociale projecten en interventies is de relatie tussen de prestaties, de resultaten en maatschappelijke effecten moeilijk meetbaar. Storytelling kan helpen om ,met behulp van verhalen, de betrokkenen partijen te overtuigen van de opbrengsten van hun investering.

Opzet van de verandermethode

De methode bestaat uit drie stappen:

Stap 1:
Laat alle medewerkers een organisatieverhaal bedenken en vertellen. Van belang is hierbij dat een ieder op zoek gaat naar de kernwaarden van de organisatie en daarnaast probeert de gezamenlijke droom en essentie van de organisatie in zijn of haar verhaal te vangen. Het gaat erom dat de verhalen niet bol staan van de feiten, maar dat de verhalen de waarde van de organisatie voor een ieder laten zien. In de verschillende verhalen wordt geprobeerd de aansluiting te vinden bij het waarom, de missie, de visie en de bestaande kernwaarden van de organisatie.

Stap 2:
Als de organisatieverhalen verwoord zijn, komt het belangrijkste aspect van storytelling aan de orde. Bestuurders, directieleden en managers moeten het abstracte organisatieverhaal vertalen naar een persoonlijk verhaal dat met expressie en emotie verteld wordt. Het is geen verhaal over de organisatie, maar van de organisatie. Met het verhaal blaas je de organisatie leven in en worden visie, missie en waarden persoonlijker en meer toegankelijker voor de medewerkers.

Stap 3:
Het goud van een verhaal ligt in de belevingswereld van mensen. Het is van belang dat het organisatieverhaal een plek krijgt in de gehele organisatie. Het opvangen van verhalen zorgt ervoor dat de blik op de toekomst gericht wordt, mensen komen dan in beweging. Mensen dragen verhalen op hun eigen wijze aan elkaar over, dan raakt het verankerd in de organisatie. Voorwaarde hiervoor is dat het management het verhaal blijft uitdragen.

Onderbouwing

Het onderliggende denkmodel is de verhalende (narratieve) benadering. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens betekenis aan zijn leven probeert te geven door de verhalen die hij gedurende zijn leven reconstrueert. Dit kunnen verhalen zijn over zichzelf maar ook verhalen over anderen. Verhalen komen tot leven doordat zij worden doorgegeven.

Literatuur

  • Breuer F. (2004), ‘Storytelling als interactieve interventie. Toepassing van de narratieve benadering bij organisatieverandering’, in: Boonstra, J., en L. Caluwé (red.), ‘Interveniëren en veranderen – zoeken naar betekenis in interacties’. Deventer: Kluwer.
  • Abma, T. (2002), 'Vertellen als veranderingsstrategie', Hfdst.8 in: A. van den Berge en F. Wortelboer (red.), Werkconferenties, ontmoetingsplaatsen voor verandering, Assen: van Gorcum, p.89-102.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.