• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Kwaliteitscirkel van Deming

Wanneer je weet welke aspecten van de verandering je gaat monitoren, kan de kwaliteitscirkel van Deming (ook wel bekend als de Plan - Do - Check - Act - Cyclus) inzicht geven in de verschillende de doelen die je wil bereiken en zorg dragen voor continue kwaliteitsverbetering.

Doel

Het doel is het planmatig en cyclisch verbeteren van processen, door continu de resultaten te evalueren aan de hand van de gestelde doelen.

Toepassing

De cirkel wordt toegepast in situaties waarbij een verbeterslag gewenst is.

Opzet van de verandermethode

De Kwaliteitscirkel heeft als belangrijkste stappen: 'Plan, Do, Check en Act' .

Plan (afspreken):
Het plan wordt opgesteld, waarin de beoogde resultaten en de realisatie daarvan worden beschreven. De doelstellingen worden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd. Dit zijn de prestatie-indicatoren op basis waarvan het resultaat gemeten wordt.

Do (doen):
Alle activiteiten die ervoor moeten zorgen dat het resultaat bereikt wordt, worden uitgevoerd. De resultaten worden constant gemeten.

Check (evalueren):
De gemeten resultaten worden vergeleken met de vooraf opgestelde doelen. Afwijkingen worden geanalyseerd en de oorzaken hiervan worden vastgesteld.

Act (onderneem actie):
Deze stap bestaat uit twee momenten.
Re-act (ingrijpen): Deze fase is erop gericht om bij te sturen wanneer is gebleken dat de doelen nog niet zijn behaald.
Pro-act (bezinnen visie): Deze fase wordt alleen gebruikt in complexe processen. Hierin wordt vastgesteld of er nog nieuwe resultaatgebieden of interventiestrategieën gebruikt kunnen worden in de ‘re-act’ of ‘plan’ stap.

Het is een continue cirkel, dus wanneer de laatste stap is afgerond kan aan de hand van deze stap weer naar de planningsfase gegaan worden. Zo blijft de cirkel constant in beweging.
Het gebruik van de Demming cirkel voorkomt dat de kwaliteit blijft 'hangen' in de plan- en do-fase. Je bent dan namelijk aan het sturen en niet besturen. Meten en bijsturen zijn belangrijke fasen om tot kwaliteitsverbetering te komen. Om deze methodiek goed te kunnen toepassen moeten doelen, resultaten en activiteiten meetbaar zijn geformuleerd.

Ontwikkeld door

De cirkel is in 1948 ontwikkeld door William Edwards Deming. Hij was een statisticus en vooral bekend om zijn werk in Japan. Daar leerde hij het management de principes van Statistische Proces Controle (SPC), een voorloper van Total Quality Management (TQM).

Literatuur

  • Deming, W. (1989), ‘Out of the Crisis’. Cambrigde: Massachusetts Insitute of Technology Center for Advanced Engineering Studies.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.