• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Dialoogmethode

Wanneer je een idee wilt hebben hoe je feedback kan verzamelen, biedt de dialoogmethode een voorbeeld hoe je met een vragenlijst ervaringen kan meten en kan zorgen dat deze onderdeel worden van de verandering.

Doel

Het doel is om burgerparticipatie te verhogen en te waarborgen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de leefbaarheid in een woonwijk.

Toepassing

De methode is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de nieuwe Wet op Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet wil de zelfredzaamheid van de burgers vergroten, onder andere door het stimuleren van de betrokkenheid van buurtbewoners onder elkaar en bij het beleid van de gemeente.

Opzet van de verandermethode

De dialoogmethode hanteert als eerste stap het meten van de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. Daarnaast wordt er een focusgroep van bewoners en een expertgroep van wijkprofessionals gevormd.
Als startpunt voor de dialoog stelt de focusgroep een aantal belangrijke aandachtpunten vast, die worden voorgelegd aan de expertgroep. De wijkprofessionals en de gemeente gaan na wat zij nu al doen met de aandachtspunten en hoe hun inzet beter aan kan sluiten bij de ervaringen van bewoners. Tevens kijken zij hoe de verschillende activiteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat er continuïteit, creativiteit en synergie ontstaat in het aanbod van wijkprofessionals. Dit leidt tot een integraal toekomstplan.
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst presenteren de wijkprofessionals en de gemeente het toekomstplan aan de bewoners. Wanneer het toekomstplan, aangevuld met suggesties van bewoners, de steun krijgt van de focusgroep en de expertgroep, worden de gemaakte afspraken geconcretiseerd in een wijkagenda.

Het dialoogproces is in een schema is in acht stappen weergegeven. Per stap is terug te zien wat er gedaan moet worden, wie daarbij betrokken moeten worden en wat de uitkomst moet zijn.

Onderbouwing

De methode gaat ervan uit dat samenwerking dé manier is om onderlinge betrokkenheid tussen individuen in een buurt of wijk tot stand te laten komen.

Ontwikkeld door

Het concept is ontwikkeld door adviesorganisatie Decide (gebaseerd op een samenwerking tussen organisatieadviseurs en wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen) in 2006.

Literatuur

  • Frieling, M.A. (2008), ‘Een goede buur: “Joint production” als motor voor actief burgerschap in de buurt’, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.