• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Contingentietheorie

Wanneer je scherper wil krijgen hoe je de verandering kan blijven sturen, kan de contingentietheorie ondersteunen bij het kiezen van een juiste leiderschapsstijl. Wat in sommige situaties effectief is, kan in andere situaties niet effectief zijn. Met andere woorden: de optimale sturing hangt af van diverse interne en externe factoren.

Doel

Het doel is om inzicht te verkrijgen in diverse stijlen van (situationeel) leiderschap.

Toepassing

De theorie kan ingezet worden voor elke situatie waarin verbetering van leiderschap een rol speelt. Het gaat om de 'match' van leiding, ontwerp en inrichting van organisatieprocessen en de 'fit' met de omgeving.

Opzet van de verandermethode

Contingentietheorie van de organisatie
Er is geen universele manier of één beste manier om een organisatie te managen. Het ontwerp van een organisatie en zijn subsystemen moet aansluiten bij de omgeving. Effectieve organisaties hebben niet alleen een juiste 'fit' met de omgeving, maar ook tussen hun subsystemen. Aan de behoeften van een organisatie wordt beter voldaan wanneer zij goed ontworpen wordt, en de managementstijl zowel passend is voor de ondernomen taken als voor de aard van de organisatie.

Contingentietheorie van leiderschap
In de contingentietheorie van leiderschap hangt het succes van de leider af van diverse factoren in de vorm van ondergeschiktheid, taak, en/of groepsvariabelen. Of een bepaald patroon van leiderschapsgedrag effectief is, is afhankelijk van de eisen die door de situatie worden gesteld. Deze theorieën beklemtonen het gebruik van verschillende stijlen van leiderschap, welke passen bij de behoeften die door verschillende situaties worden gecreëerd. Enkele van deze theorieën zijn: de contingentietheorie en de situationele theorie.

Contingentietheorie van besluitvorming
De Decision Participation Contingency Theory van Vroom en Yetton oftewel de Normatieve Besluitvormingstheorie: Volgens dit model hangt de doeltreffendheid van een beslissingsprocedure af van een aantal aspecten van de situatie.

Onderbouwing

De contingentietheorie is gelijksoortig aan de situationele theorie in zoverre dat beide uitgaan van de veronderstelling dat er geen simpele manier van organiseren en leidinggeven bestaat die altijd juist is. Het belangrijkste verschil is dat de situationele theorie zich meer concentreert op het gedrag dat de leider zou moeten gebruiken, terwijl de contingentietheorie een ruimere opvatting hanteert, die afhankelijke factoren over leiderschapscapaciteiten omvat, maar ook andere variabelen binnen de situatie.

Ontwikkeld door

De theorie is ontwikkeld door Jay Galbraith.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.