• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Brainstorm

Elke fase vraagt om een andere aanpak. Wanneer je op nieuwe ideeën wilt komen, geeft de Brainstorm methode handvatten om problemen op de werkvloer gestructureerd aan te pakken door middel van een stappenplan. De nadruk ligt hierbij op het voortbrengen van zoveel mogelijk nieuwe ideeën.

Doel

Het doel van deze methode is om een oplossing voor een probleem op de werkvloer te vinden, waar alle betrokkenen achter staan. Het helpt daarmee lange discussies voorkomen.

Toepassing

Deze methode wordt meestal ad hoc toegepast in vergaderingen om nieuwe ideeën voor innovatie of verbetering te vinden. Wanneer er zich een probleem voordoet op de werkvloer kan dit ook opgelost worden met een brainstorm.

Opzet van de verandermethode

De Brainstorm methode bestaat uit zeven fasen die leiden tot een concreet uitvoerbaar plan. Voorafgaand wordt een facilitator aangesteld die het proces bewaakt. De facilitator mag zich niet inhoudelijk met de brainstorm bemoeien.

Fase 1: Achtergrondinformatie
De deelnemers krijgen informatie over de huidige situatie waarbij het probleem zich afspeelt: de symptomen van het probleem en de acties die mensen in het verleden genomen hebben.

Fase 2: Probleemdefinitie
Vanuit de achtergrondinformatie wordt één probleem gedefinieerd. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers dezelfde denkrichting hebben.

Fase 3: Ideeëngeneratie
De deelnemers van de brainstormsessie bedenken zoveel mogelijk ideeën. Er wordt nog niet gediscussieerd over de ideeën. Er mogen alleen vragen gesteld worden om de ideeën te verduidelijken.

Fase 4: Ideeënselectie
Het beste idee wordt geselecteerd. Handig is om alle ideeën met hetzelfde onderwerp te groeperen om vervolgens dit ‘groepje’ een aparte naam te geven. Na het groeperen moet er een prioriteit toegekend worden aan iedere groep. Uit de groepen met de hoogste prioriteit worden vervolgens een aantal ideeën gekozen.

Fase 5: Voor- en nadelen
Uit de selectie worden per idee de voor- en nadelen opgesomd. Inhoudelijk mag er bij deze fase niet gediscussieerd worden. De prioriteit wordt nogmaals bekeken en het idee kan eventueel aangepast worden. Dit gebeurt uitsluitend op basis van voordelen.

Fase 6: Kritische benadering
Per idee, aflopend van de hoogste prioriteit naar de laagste, wordt gekeken of er ook nadelen zijn. Als de nadelen de uitvoering belemmeren, dan verliest het idee meteen alle prioriteit. Bij de overige ideeën kijken de deelnemers naar een oplossing voor eventuele nadelen.

Fase 7: Actieplan en uitvoering
De deelnemers zoeken naar oplossingen voor de nadelen. In latere brainstormsessies kunnen de antwoorden en oplossingen nogmaals bekeken worden en kunnen aanwezige nadelen alsnog opgelost worden. Wanneer alle nadelen van de baan zijn kan een idee verder uitgebouwd worden.

Onderbouwing

Het idee achter deze methode is dat een groep mensen gezamenlijk een hoger niveau haalt dan één deelnemer als individu. De structuur van de brainstormmethode zorgt ervoor dat op een gestructureerde manier in groepsverband een oplossing gevonden wordt voor een probleem op de werkvloer.

Ontwikkeld door

De methode is in 1983 ontwikkeld door Alex Osborn. Hij had een leidinggevende functie in de reclamebranche en wordt gezien als de vader van het Brainstormen.

Literatuur

  • Vos, K. de (2006), 'Brainstorm 50.000 ideeën per dag!' Benelux: Pearson Education.
  • Kaplan, R. & Norton, D. (2001), 'Focus op strategie'. Business contact.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.