• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Beslissingstabel

Wanneer je helder hebt welke randvoorwaarden van toepassing zijn op de verandering, kan de Beslissingstabel helpen om tot een overwogen keuze te komen en hierop te sturen.

Doel

Het doel is het maken van een afgewogen keuze tussen verschillende opties.

Toepassing

Het hulpmiddel kan gebruikt worden voor managers of andere leidinggevenden om verschillende mogelijkheden af te wegen en daaruit een keuze te maken. Vooraf moet duidelijk zijn welke opties afgewogen worden.

Opzet van de verandermethode

Om afwegingen te kunnen maken van verschillende opties, moeten er criteria vastgesteld worden. Er worden twee soorten criteria opgesteld:

1) Go/No-go
Dit zijn voorwaarden waaraan een optie moet voldoen om deze verder te overwegen, bijvoorbeeld dat de kosten niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

2) Inhoudelijk
De inhoudelijke criteria gaan in op de afweging die gemaakt moet worden tussen de verschillende opties in het beslissingstabel, bijvoorbeeld het effect dat een bepaalde optie heeft op het personeel.

Criteria gaan doorgaans over de volgende thema’s; geschiktheid (voldoen aan doelstelling), haalbaarheid intern en extern, acceptabel voor het personeel en het management, financiële criteria (investeringen en opbrengsten).

Toepassing:
Het schema van een beslissingstabel kan er uitzien als een tabel met vier vakken. Linksboven staan de 'voorwaarden', rechtsboven de 'alternatieven', linksonder de 'beslissingen' en rechtsonder de 'acties'.

  • Het voorwaardengedeelte bevat de relevante voorwaarden, ook wel condities, oorzaken of variabelen genoemd, zoals 'De printer werkt niet' of 'Het rode licht knippert' .
  • In het alternatievengedeelte staat of de voorwaarden wel of niet (Ja/Nee) realiteit zijn. Ook zouden hier ranges aangegeven kunnen worden. Als de voorwaarde bijvoorbeeld de watertemperatuur is, kunnen hier waarden staan als 'beneden de 0 graden', 'tussen de 0 en 100 graden' of 'boven de 100 graden'.
  • In het beslissingsgedeelte staat welke beslissing mogelijk is, zoals: 'Controleer de stroom' of 'Controleer de verbinding met de computer'.
  • In het actiegedeelte staat wanneer (onder welke geldige voorwaarden) de beslissing wordt geadviseerd.

Onderbouwing

Beslissingstabellen vereenvoudigen het overleg bij de ontwikkeling en implementatie van een informatiesysteem. Er is gebleken dat beslissingstabellen eenvoudiger te begrijpen zijn dan brokken tekst. Ze worden daarom vaak gebruikt om complexe systemen inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

Ontwikkeld door

Het hulpmiddel is ontwikkeld door J. Roos.

Literatuur

  • Hartman, W. en J. Roos (1984), ‘Technieken voor systeemonderzoek’, Kluwer, Deventer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.