• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

A3-methode

Wanneer je hebt nagedacht over wat het doel van de verandering is, kan de A3-methode gebruikt worden om een (jaar)plan op te stellen en de uitvoering daarvan te organiseren. Kenmerkend voor deze methode is de weergave van het (jaar)plan op één pagina van A3-formaat (twee vellen A4).

Doel

Het doel van deze methode is om tot een (jaar)plan te komen waar alle medewerkers achter staan. Ook bevat de methode een werkwijze om het plan uit te voeren.

Toepassing

Deze methode is geschikt voor het opstellen van (jaar)plannen in een organisatie met een duidelijke missie en visie.

Opzet van de verandermethode

De A3-methode bestaat uit drie onderdelen: het A3-(jaar)plan, het A3-managementgesprek en de A3-digitale-rapportage.

Het A3-jaarplan
Het opstellen van een A3-(jaar)plan vindt plaats tijdens een bijeenkomst met alle managers of, in een kleine organisatie, met alle managers en medewerkers. In het plan wordt de visie, de beoogde resultaten en de bijbehorende activiteiten uiteengezet. Doorgaans wordt gestart met het opstellen van een jaarplan voor de organisatie, waaruit de (jaar)plannen worden afgeleid. Dat kan ook andersom.

A3-managementgesprek
Het A3-(jaar)plan vormt de agenda voor een regelmatig managementgesprek, waarbij leidinggevenden van verschillende niveaus de resultaten van de organisatie of afdeling evalueren aan de hand van het A3-plan.

De volgende thema`s bepalen de agenda van het A3-managementgesprek:

  1. relevante ontwikkelingen met consequenties voor het jaarplan;
  2. de drie belangrijkste successen;
  3. de drie belangrijkste punten van zorg;
  4. vervolgafspraken.

Het gesprek kenmerkt zich bovendien door inspiratie, reflectie en een toekomstgerichte dialoog. Het A3 managementgesprek is daarmee het meest cruciale onderdeel van de A3 methodiek.

Digitale A3-rapportage
Om het werken met de A3-methode te ondersteunen is het handig een digitale A3-rapportage te ontwerpen, zodat leidinggevenden en medewerkers snel de benodigde informatie kunnen vinden.

Onderbouwing

Door de omvang van het (jaar)plan te beperken tot één vel A3 wordt de organisatie gedwongen om stil te staan bij de zaken die er echt toe doen. De discussie over de totstandkoming en bewaking van het jaarplan versterkt de motivatie en betrokkenheid bij de afgesproken koers. Daarnaast vergroot de A3-methode de samenhang tussen de activiteiten en de strategische doelstellingen van de organisatie.

Ontwikkeld door

De methode is in de praktijk ontwikkeld door TNO Management, op basis van het INK model. Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Dit model is ontwikkeld door Het Instituut Nederlandse Kwaliteit, waarop de naam INK-model is gebaseerd. De A3 methode is een integraal onderdeel van de Planning & Controlcyclus en gebaseerd op de kenmerken van High Performance Organizations en effectief leiderschap.

Literatuur

  • Doeleman, H., L. van Heumen en M. Diepenmaat (2010), ‘A3Methodiek. Naar jaarplannen met meer focus en bezieling en minder papier’. Deventer, Kluwer.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.