Implementatie

Hulpmiddelen

Het implementatieproces

De implementatiewijzer geeft inzicht in de verschillende stappen in het implementatieproces. Met de Praatplaat Implementatiewijzer kunt u in gesprek gaan met anderen om de verschillende stappen door te lopen.

Juiste aanpak kiezen

De Leer- en Communicatiewijzer (LeCo-wijzer) helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak voor een verandering die u wilt realiseren.

  • Bepaal eerst in welke fase de verandering zich bevindt.
  • Kies vervolgens welke leer- en communicatiestrategieën u wilt inzetten. Per fase zijn meerdere leer- en communicatiestrategieën bruikbaar. Deze kunt u ook tegelijk inzetten, want ze versterken elkaar.
  • Ga tot slot na wie het meest geschikt is om de verandering op te pakken. Er zijn meerdere typen professionals die - afhankelijk van de fase - de verandering op gang kunnen brengen én houden.

Zicht op wijze van implementeren

Om in kaart te brengen hoe uw organisatie of team omgaat met implementeren, is een Quickscan beschikbaar. Vul deze in om zelf zicht te krijgen op de wijze van implementeren, of bespreek hem als team.

Richtlijnen implementeren

Voor het implementeren van richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming verzamelde het Nederlands Jeugdinstituut tips en trucs. Bekijk ter inspiratie de Tips en tools voor het maken van een organisatie-specifiek implementatieplan en kijk of u het document kunt gebruiken bij het maken van uw eigen implementatieplan.

Bevorderende en belemmerende factoren

De Forca Quickscan helpt bij inzicht krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren die spelen bij de implementatie van gedragsinterventies.

Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies