Implementatie

Borgen: hoe zorg ik dat de verandering blijft werken?

Pas als de verandering onderdeel is van het dagelijkse werk, is de verandering geborgd. Dit vraagt onder andere om continue bijsturing in wat beter kan, herhalen van afspraken, reminders blijven geven, het netwerk inrichten voor het uitwisselen van ervaringen en nieuwe medewerkers opleiden in de bestaande werkwijze.

Wat speelt er?

Zorg dat je weet wat er bij betrokkenen speelt. Door het uitwisselen van gegevens onder en met betrokkenen kun je beter aansluiten en het proces in de gaten houden, waardoor je kunt bijsturen om je doel te bereiken. Blijven communiceren over wat er is afgesproken, maakt dat betrokkenen de afspraken serieus gaan nemen. Het reflecteren op de resultaten van de verandering en het formuleren van (nieuwe) doelen zorgen voor voortdurende kwaliteitsverbetering.

Blijvende aandacht

Om de aanpak uit te blijven voeren is blijvende aandacht nodig, zodat de aanpak wordt ingebed in de werkwijze. Bedenk continu wat de kosten zullen zijn en neem dit mee in je plan van aanpak.

Doe de test

Deze test bestaat uit 2 vragen. Na elk antwoord krijgt u een of meer tips.

Start de test

Advies en ondersteuning

Wilt u de manier van werken in uw organisatie verbeteren? Of wilt u dat meer mensen werken met een succesvolle methode? Onze deskundigen kunnen met u meedenken tijdens het doorvoeren van verbeteringen.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies