• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Hoe kom je tot een goede verbinding tussen school en wijk?

Voor een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is samenwerking nodig tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. De hoofdthema's van samenwerking betreffen zowel onderwijs als jeugdhulp en participatie. De volgende thema's zijn door gemeenten en samenwerkingsverbanden vrijwel altijd in hun plannen beschreven:

  • preventie en signalering
  • het voorkomen van thuiszitten
  • zorgen voor een doorgaande schoolloopbaan
  • continuïteit in ondersteuning.

Het vertalen van de beleidsplannen voor passend onderwijs en jeugdhulp naar de praktijk is ingewikkeld. Er zijn veel partijen betrokken en de school en gemeente hebben ieder hun eigen werkterrein. Hoe richt je het proces van samenwerken en verbinden goed in? Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn bijvoorbeeld:

  • een goede analyse van de lokale situatie
  • een heldere visie op de verbinding
  • afspraken over taakverdeling tussen samenwerkingspartners.

Tips voor een samenhangende aanpak thuis, op school en in de wijk

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.