Aantal gezinnen met meervoudige en complexe problemen

In 2017 waren er in Nederland naar schatting 36.543 gezinnen die als gezin met meervoudige problemen kunnen worden aangemerkt. Van deze gezinnen hebben 27.317 gezinnen te maken met meervoudige én complexe problemen. Een gezin wordt in deze analyse gedefinieerd als een huishouden met minstens één ouder en minstens één kind tot 23 jaar.

De aantallen zijn gebaseerd op een analyse van het Nederlands Jeugdinstituut op basis van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aan de hand van bepaalde kenmerken (zie definitie) is getracht zicht te krijgen op het aantal gezinnen met meervoudige en complexe problemen. In de praktijk zijn er wellicht meer gezinnen die te maken hebben met meervoudige en complexe problemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat binnen een gezin iets als probleem geteld wordt, wat in werkelijkheid helemaal niet als iets problematisch ervaren wordt. Of dat er problemen spelen die niet in de gebruikte gegevens geregistreerd worden. 

Laatst bewerkt: 1 december 2020


Gebruikte publicaties

  • Kann-Weedage, D., Zoon, M., Addink, A., van Boven, J., Berger, M. & de Wilde, E.J. (2017). Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo. Utrecht: Nederlands jeugdinstituut.
  • Klerk, M. de e.a. (2012). 'Zorgen voor meervoudige problemen. Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ten behoeve van het advies "De bomen en het bos: de patiënt, zijn vraag en het landschap". Den Haag: RVZ.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen per gemeente en jeugdzorgregio

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een voorspellingsmodel ontwikkeld dat gemeenten helpt het verwachte jeugdzorggebruik in kaart te brengen en te bespreken met maatschappelijke partners. Daarbij heeft het NJi ook in kaart gebracht hoeveel gezinnen met meervoudige en complexe problemen er zijn per gemeente en per jeugdhulpregio.Op basis van niet-openbare microdata van het CBS is door het Nederlands Jeugdinstituut in kaart gebracht hoeveel gezinnen met meervoudige en complexe problemen er zijn per gemeente en jeugdzorgregio.

Bekijk de cijfers per gemeente en jeugdzorgregio

Laatst bewerkt: 1 december 2020

Vragen?

Els Mourits is contactpersoon.

Foto Els  Mourits

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies