Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Hoe kunnen hulpverleners in samenwerking met alle betrokkenen bijdragen aan een stabiele en kansrijke jeugd voor kinderen uit gezinnen die kampen met complexe en meervoudige problemen? Dit dossier bundelt informatie over hoe hulpverleners, gezinnen en andere betrokkenen, lerend en ieder vanuit eigen kennis en ervaring, samenwerken aan een duurzaam en realistisch perspectief.

Problemen op meerdere leefdomeinen

In gezinnen met meervoudige problemen zijn de problemen op verschillende leefgebieden met elkaar verweven.

De problemen kunnen elkaar versterken en bestaan soms al generaties lang. De situatie is voor elk gezin anders en uniek.

Totstandkoming dossier

Dit dossier heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gemaakt. Lees meer over dit kenniscentrum op:

Vragen?

Els Mourits is contactpersoon.

Foto Els  Mourits

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies