Familiegroepsplan

Wat is een familiegroepsplan?

Een familiegroepsplan is een plan dat ouders samen met familie, vrienden en anderen uit hun omgeving kunnen maken om een vraag of probleem aan te pakken.

Bijvoorbeeld wanneer zij de opvoed- en opgroeisituatie willen verbeteren. In een familiegroepsplan beschrijven ouders en kinderen wat zij zelf kunnen doen, wat zij met hulp van mensen uit hun omgeving kunnen doen, welke concrete doelen ze daarbij willen behalen en welke professionele hulp en ondersteuning zij daarbij nodig hebben. 

Het familiegroepsplan biedt gezinnen en hun netwerk de mogelijkheid om regie te voeren over de hulp die zij nodig hebben. De manier waarop zij het familiegroepsplan tot stand brengen staat vrij. Ook hoe het plan eruit ziet (de vorm) mogen gezinnen zelf bepalen. Het hoeft niet aan bepaalde criteria te voldoen. Gemeenten zijn verplicht gezinnen ondersteuning te bieden bij het opstellen van een familiegroepsplan.

Waarom is een familiegroepsplan belangrijk?

Een familiegroepsplan geeft familie en het sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en de regie over de hulp die zij nodig hebben. Er wordt gewerkt vanuit de vraag van de jeugdige en de ouders  en de regierol ligt bij gezinnen zelf. Het familiegroepsplan kan mensen helpen om 'beter' hulp te vragen en organiseren, doordat ze zelf al hebben nagedacht over wat ze nu echt anders willen, hoe ze dat willen en met wie ze dat willen.

Is een familiegroepsplan verplicht?

Direct betrokkenen hebben het 'recht' om zelf een plan te maken. Het is géén plicht. Als gezinnen niet zelf een familiegroepsplan maken, zal dit vaak betekenen dat gezinnen samen met een professional een plan opstellen en daarbij het netwerk zoveel mogelijk betrekken. In de praktijk komt het soms voor dat mensen pas toegang krijgen tot hulp wanneer zij eerst zelf een plan hebben gemaakt. Zo is het volgens de wet niet bedoeld.

Meer informatie: Factsheet familiegroepsplan.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies