Familiegroepsplan

Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan

De regie bij het gezin laten, betekent dat gezinnen zelf kunnen kiezen of en hoe zij ondersteuning willen bij het opstellen van een familiegroepsplan.

Het is wenselijk dat gemeenten gezinnen de mogelijkheid bieden om te kiezen. Gezinnen kunnen op drie manieren tot een familiegroepsplan komen:

  • Zonder ondersteuning: gezin en netwerk zijn goed in staat om zonder ondersteuning van buitenaf hun eigen plan op te stellen. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen die voorheen al zelf een pgb-aanvraag indienden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • Met ondersteuning van een professional, meestal van het (sociaal) wijkteam: deze kan het gezin helpen met het formuleren van hun vraag, het benaderen van hun netwerk, het organiseren van een bijeenkomst en het opstellen van het familiegroepsplan. Zie ook de methoden gebruikt door professionals.
  • Met ondersteuning van een onafhankelijke coördinator: gezinnen kunnen kiezen voor een onafhankelijk coördinator die helpt bij het organiseren van een bijeenkomst en het opstellen van een plan. 

Onafhankelijke ondersteuning

Er zijn diverse organisaties die vanuit een onafhankelijke positie het gezin ondersteunen in het maken van hun familiegroepsplan. Het meest bekend zijn de Eigen Kracht-conferenties van de Eigen Kracht Centrale. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren diverse andere initiatieven ontstaan, die zich specifiek richten op het maken van een eigen familiegroepsplan.

Stichting Eigen Kracht Centrale  

De Eigen Kracht Centrale zet zich al sinds 2000 in om gezinnen middels een Eigen Kracht-conferentie de mogelijkheid te bieden om met steun van een onafhankelijke coördinator een eigen plan te maken. Een Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsmodel dat is gebaseerd op de in Nieuw-Zeeland ontwikkelde Family Group Conferencing en het herstelgericht werken. De bijeenkomst volgt drie stappen:

  1. Informatie delen: professionals en deelnemers wisselen informatie uit over de situatie van een cliënt of gezin.
  2. Privétijd: De cliënt of het gezin gaat met zijn netwerk in beraad om een plan te vormen.
  3. Presentatie van het plan: De cliënt of het gezin en zijn netwerk presenteren aan de professionals het plan.

Het familiegroepsplan zoals het in de wet staat, is van oorsprong gebaseerd op de Eigen Kracht-conferentie. De wetgever heeft echter niet een bepaalde vorm in de wet willen opnemen. Daarom heeft zij gekozen voor de neutrale term 'familiegroepsplan' en ook gesteld dat de vorm van het familiegroepsplan vrij is.

Meer informatie: www.eigen-kracht.nl

Eigen Plan

Eigen Plan is de naam waarmee Stichting Sterker Samen zich sinds begin 2015 profileert. Hun aanpak heeft eveneens Family Group Conferencing als basis. Een Eigen Plan-traject betstaat uit meerdere modules, waarvan de inzet afhankelijk is van de vraag en de situatie. De coaches van Eigen Plan zijn niet eenmalig betrokken bij een conferentie. Desgewenst blijven zij ook de periode na de conferentie betrokken zodat de uitvoering van een plan daadwerkelijk op gang komt.

Meer informatie: www.eigen-plan.nl

Familiegroepsplan.nl

Onder de naam Familiegroepsplan.nl biedt Stichting Public Balance gezinnen informatie over en ondersteuning bij het opstellen van hun familiegroepsplan. Ook zij werken vanuit een onafhankelijke rol en altijd vanuit de opdrachtgever: de familie of hoofdpersoon. Hierbij streven zij naar het verbeteren van de samenwerking tussen families onderling en de instanties waarmee zij samenwerken. Naast ondersteuning aan families, geven de coaches op aanvraag ook trainingen en ondersteuning aan hulpverleners, gemeenten en organisaties die willen werken met familiegroepsplannen.

Meer informatie: www.familiegroepsplan.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies