Familiegroepsplan

Praktijkvoorbeelden

In 2015 heeft het NJi een korte inventarisatie gedaan bij ongeveer twintig gemeenten. Hun ervaringen met het familiegroepsplan zijn te verdelen in vier groepen:

  • De voorlopers: Er zijn gemeenten die volop (willen) inzetten op het familiegroepsplan. Zoals bijvoorbeeld Oldenzaal, De Fryske Marren of Harderwijk. Zij werken aan gerichte publieksvoorlichting over het familiegroepsplan, inpassing daarvan in de werkwijze van Centra voor Jeugd en Gezin en sociale wijkteams, training en coaching van medewerkers, afspraken met zorgaanbieders et cetera.
  • Op weg, maar zoekend: Veel gemeenten werken volgens 1-gezin-1-plan. Ze proberen oprecht het netwerk te betrekken en de eigen kracht van gezinnen te versterken. Bij medewerkers heerst soms verwarring: we doen al die dingen al, wat voegt een familiegroepsplan dan nog toe? Zonder enige afbreuk te willen doen aan de waarde van hun inzet, is het belangrijkste verschil: betrekken is iets anders dan regie geven. Eén van de beoogde doelen van de transformatie van de jeugdhulp is het geven van meer regie aan gezinnen en het familiegroepsplan kan daarbij gebruikt worden. Maar gezinnen krijgen alleen de regie als professionals die uit handen durven geven.
  • Nog geen idee: Er zijn ook gemeenten die nog geen idee hebben wat een familiegroepsplan is en wat dit voor hen kan betekenen: ze zijn er nog niet aan toegekomen of hebben er nog geen prioriteit aan gegeven.
  • Omdat het moet: Er zijn gemeenten die alleen formeel iets over een familiegroepsplan hebben geregeld. Hun informatieplicht is vervuld door iets op de website van de gemeente te zetten. Sommigen hebben ook een format voor een familiegroepsplan ontwikkeld. Deze gemeenten handelen vooral naar de letter van de wet.

Voorbeelden

Oldenzaal: familiegroepsplan standaard

Elk gezin een familiegroepsplan: dat is de missie van de gemeente Oldenzaal. Hoe verloopt dat? Het Nederlands Jeugdinstituut evalueerde dit. Deelnemende ouders zijn enthousiast: zij voelen zich gehoord en serieus genomen. Ketenpartners delen de gedachte dat regie over het hulpverleningsproces meer bij gezinnen gelegd kan worden. Toch valt er nog het een en ander te leren. Jongeren zijn niet of nauwelijks betrokken en de regie over het proces en het plan kan nog meer bij ouders komen te liggen. De aansluiting tussen de werkwijze van ketenpartners en het familiegroepsplan kan beter. Lees meer in Familiegroepsplan in Oldenzaal.

Fryske Marren: familiegroepsplan als transformatieversneller

Gemeente de Fryske Marren gaat het familiegroepsplan gebruiken als vehikel om de transformatie te versnellen. Men start met het onder de aandacht brengen van het familiegroepsplan bij de inwoners, via een omvangrijke publiekscampagne; ze ondersteunt inwoners vervolgens met een aantal online tools voor het maken van het plan en ze traint ook de medewerkers van het Sociaal Team Jeugd om  gezinnen te ondersteunen bij het (verder) maken van een plan. Daarnaast wordt er in de training voor het Sociaal Team Jeugd aandacht besteed aan zaken als hoe de regie zoveel mogelijk bij de gezinnen te laten en hoe er samengewerkt kan worden in één plan van het gezin. Tenslotte wil de gemeente graag weten of de uitgezette acties leiden tot het gewenste resultaat. Daarom laat ze een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar de effecten op korte en langere termijn.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies