Familiegroepsplan

Methoden gebruikt door professionals

In Nederland worden regionaal diverse methoden gebruikt om samen met het gezin aan hun familiegroepsplan te werken. Hieronder staan drie verschillende vormen uitgelicht.

Sociale NetwerkStrategieën

Sociale NetwerkStrategieën is een werkwijze waarmee professionals cliënten faciliteren hun eigen beslissingen te nemen, zelf samen met hun sociale netwerk een plan te maken en met elkaar dit plan uit te voeren. Onderdeel van Sociale NetwerkStrategieën is een familienetwerkberaad, dat bestaat uit drie fasen:

  1. Informatie delen: professionals en deelnemers wisselen informatie uit over de situatie van een cliënt of gezin.
  2. Privétijd: De cliënt of het gezin gaat met zijn netwerk in beraad om een plan te vormen.
  3. Presentatie van het plan: De cliënt of het gezin en zijn netwerk presenteren aan de professionals het plan.

Sociale NetwerkStrategieën kan vanaf het begin van de hulp ingezet worden, maar ook later in een hulpverleningstraject ingezet worden.

Meer informatie: www.sonestra.nl

Signs of Safety

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering om samen met ouders, kinderen en hun netwerk te werken aan de veiligheid in het gezin. Signs of Safety sluit aan bij het gedachtegoed van het familiegroepsplan door de betrokkenheid van het netwerk in het maken van een plan voor de benodigde hulp. Door de specifieke doelgroep, namelijk gezinnen waar (mogelijk) kindermishandeling speelt, zijn de twee belangrijke verschillen dat de hulpverlener eisen aan het plan stelt en ook nauw betrokken is bij het opstellen daarvan.

Meer informatie in dossier Beslissen over hulp: Signs of Safety

Samen1Plan

Samen1Plan is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn en vaak ook familie en vrienden van de cliënt een rol hebben. Het is niet hoofdzakelijk bedoeld voor familiegroepsplannen, het kan ook gebruikt worden voor 'gewone' hulpverleningsplannen of ouderschapsplannen. Op de beveiligde website delen cliënt of gezin, hulpverleners en eventueel personen uit het sociale netwerk informatie over doelen, acties, voortgang en agenda. De structuur van het plan is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen werkzame factoren, zoals een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener en de wijze waarop doelen worden gesteld. Samen1Plan is in te zetten bij alle typen cliënten in alle contexten. Het wordt veel gebruikt in complexe situaties. De cliënt bepaalt zelf wie toegang heeft tot het plan.

Meer informatie: www.samen1plan.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies