Ervaringskennis en jeugdparticipatie

Publicaties NJi

Gewenst gedrag van jongeren bevorderen en bevestigen

Jongeren zijn in onze huidige samenleving meer in beeld dan ooit. Ze praten vaker mee in de (lokale) politiek en zijn steeds actiever betrokken bij de vormgeving van onderwijs en vrijetijdsbesteding. Individuele jongeren én jongerenorganisaties laten ook hun mening horen over de coronamaatregelen. Tegelijkertijd krijgen we dagelijks berichten over afgebroken feestjes, toenemende besmettingen onder jongeren en afkeer van coronamaatregelen. Hoe kunnen we onder jongeren gewenst gedrag bevorderen, maar zeker ook bevestigen wat al goed gaat?

Handreiking duurzame jongerenparticipatie

Deze handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan. Het Nederlands Jeugdinstituut, Number Five Foundation en de Nationale Jeugdraad, de Vereniging Nederlands Gemeenten en de rijksoverheid willen met deze handreiking gemeenten inspireren en motiveren om structureel aan de slag te gaan met jongereninspraak. Het doel is schijnparticipatie voorkomen door zorgvuldige afwegingen vooraf en een open houding. Het gaat erom blijvend verrast te willen worden en te willen blijven leren.

Deze handreiking is gebaseerd op de kennis en geleerde lessen van een ongekend diverse groep kinderen, jongeren, jongerenorganisaties, besluitvormers, kennisinstituten, wetenschap en maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Alle stemgeluiden zitten erin, zowel die van jongeren als die van volwassenen. Gemeenten kunnen deze uitgebreide kennis over jongereninspraak omzetten in actie.

Jongeren aan het woord over ervaringsdeskundigheid

Jongeren met ervaring in de jeugdzorg zijn steeds actiever in het werkveld. Ze komen op voor hun collectieve belangen, willen de jeugdzorg verbeteren en willen andere jongeren bijstaan die vergelijkbare situaties meemaken. Veel jongeren zijn actief als 'ervaringsdeskundige' en zetten zich in om de jeugdzorg te vernieuwen en verbeteren. Ervaringsdeskundigen zetten zich bijvoorbeeld in voor projecten, themabijeenkomsten, congressen, onderzoeken of begeleiden een maatje. Sommigen zijn in dienst van een Jeugdzorg of GGZ-organisatie, de meesten doen het als vrijwilliger.

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

Foto Willeke van Sleeuwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies