• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Effectiviteit van jeugdinterventies

Interventies in de jeugdsector worden steeds vaker getoetst op hun effectiviteit. Daarbij gaat het om stimuleringsprogramma's, trainingen en behandelingen. Met effectieve interventies kunnen beroepskrachten in het onderwijs, de opvoedingsondersteuning, preventie en jeugdhulp hun resultaten verbeteren door de activiteiten te baseren op kennis over wat het beste werkt in welke situatie.

Doel van effectiever werken

In de preventie, het onderwijs, de opvoedingsondersteuning en de jeugdhulp moet effectief gewerkt worden. Met dit dossier wil het Nederlands Jeugdinstituut antwoord geven op de vraag langs welke weg effectief werken in de praktijk gestalte kan krijgen.

55 Vragen over effectiviteit

De belangstelling voor de effectiviteit van de jeugdhulp neemt toe. De publicatie 55 Vragen over effectiviteit geeft antwoord op veelgestelde vragen, zoals 'In welke mate bepaalt de interventie en resultaat?', 'Wat is een effectieve professional?' en 'Wat voor onderzoek is nodig voor bewezen effectiviteit?'

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.