Effectieve jeugdhulp

Sturen op kwaliteit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De afgelopen jaren zijn gemeenten vooral bezig geweest met de transitie: het regelen van de jeugdhulp. Nu is er ruimte en tijd om te beginnen met de inhoudelijke vernieuwing: de transformatie van de jeugdhulp. Sturing op kwaliteit wil zeggen: doet u de goede dingen en doet u de dingen goed?

Sturen op effectiviteit

Gemeenten kunnen hun inkoopbeleid zo vormgeven dat zij kunnen sturen op kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ze kunnen in gesprek gaan met jeugdhulporganisaties over de resultaten, om samen te zorgen voor een sluitend en effectief jeugdhulpaanbod. Zo geven zij vorm aan hun maatschappelijk partnerschap.

Voor een sluitend en effectief jeugdhulpaanbod is het belangrijk dat gemeenten en jeugdhulporganisaties zich afvragen wanneer en in welk onderdeel van het jeugdveld erkende interventies worden ingezet, wanneer andere interventies worden benut en wanneer losse elementen van interventies gecombineerd worden om de gewenste resultaten te bereiken. Door daarover met elkaar in gesprek te blijven, creëren zij een permanente cyclus van leren en ontwikkelen. In die cyclus trekken praktijkmensen en beleidsmakers als partners op bij het realiseren van effectieve hulp en ondersteuning in het jeugdveld.

U leest meer over het maatschappelijk partnerschap tussen gemeenten en jeugdhulporganisaties in de publicatie Effectief werken in het veranderende jeugdveld.

Kosteneffectiviteit

Beleidsmakers beschikken over beperkte middelen. Hun beperkte budget vraagt om keuzes in de interventies die ze inzetten. Een belangrijk criterium is de verhouding tussen de investering die een interventie vereist en het maatschappelijk rendement daarvan: de kosteneffectiviteit.

Vragen?

Bram van den Berg is contactpersoon.

Foto Bram van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies