• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectieve jeugdhulp

Kosteneffectiviteit

Kosteneffectiviteit gaat over de verhouding tussen de effecten en de kosten van jeugdhulp: wat levert jeugdhulp op en wat kost het om die resultaten te behalen?

Kosteneffectieve hulp voor kinderen en gezinnen is nodig om binnen de beschikbare gemeentelijke budgetten zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te helpen en oplopende wachtlijsten te voorkomen. Het gaat niet alleen om de vraag welke hulp het meest effectief is, maar ook om wat de beste hulp is tegen de laagste kosten.

Om te bepalen wat de beste hulp is tegen de laagste kosten is inzicht nodig in zowel de kosten als de effecten van de jeugdhulp. Daarbij zijn verschillende perspectieven mogelijk.

Interventie- of behandelingsperspectief

Hierbij gaat het om de vraag of het mogelijk is de kosten van een interventie of behandeling te verlagen zonder gevolgen voor de behandelresultaten. Door directe kosten, zoals de inzet van personeel en materieel, en de behandelresultaten in kaart te brengen, is na te gaan of de uitvoering goedkoper kan.

Organisatieperspectief

De vragen vanuit dit perspectief hebben betrekking op de kosten en resultaten voor een organisatie. Welke interventie of behandeling kan een jeugdhulpaanbieder het best inzetten om voor de doelgroep de beste resultaten te halen tegen de laagste kosten? Hiervoor is niet alleen inzicht nodig in kosten en effecten, maar ook een vergelijkende analyse van mogelijke interventies.

Maatschappelijk perspectief

Welke jeugdhulp levert voor de samenleving de beste resultaten tegen de laagste kosten? Om deze vraag te beantwoorden wordt niet alleen gekeken naar de directe kosten en resultaten van een interventie, maar naar alle maatschappelijk relevante kosten en opbrengsten. Bijvoorbeeld de kosten van criminaliteit, lagere arbeidsparticipatie en hogere gezondheidsrisico's die kunnen ontstaan als er geen hulp wordt ingezet.

Onderzoek naar kosteneffectiviteit

In 2016 hebben de Universiteit Maastricht en het Nederlands Jeugdinstituut samen het eerste systematische literatuuronderzoek uitgevoerd naar wetenschappelijke studies naar de kosteneffectiviteit van interventies in het Nederlandse jeugddomein. Van de achttien interventies met een volledig afgeronde economische evaluatie blijken er tien kosteneffectief. Een voorbeeld van een kosteneffectieve interventie is het programma Denken+Doen=Durven, voor kinderen met autisme én een angststoornis. Ook het gebruik van het medicijn Concerta is kosteneffectief bij kinderen met ADHD bij wie Ritalin onvoldoende werkt.

In hun rapport Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief? leggen de onderzoekers uit welke verschillende manieren er zijn om te komen tot een oordeel over de kosteneffectiviteit van interventies.

De beschikbare kennis en lopende studies op het gebied van kosteneffectiviteit van jeugdinterventies zijn beperkt en versnipperd, blijkt uit dit literatuuronderzoek. Zeker in vergelijking met het Nederlandse onderzoek naar de effectiviteit van jeugdinterventies. Kennis over de kosteneffectiviteit van interventies is nodig voor een goed inkoopbeleid. Daarom pleiten de onderzoekers voor meer economische evaluatiestudies.

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge  Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies