Effectieve jeugdhulp

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt u advies en ondersteuning bij het realiseren van effectieve jeugdhulp.

Het NJi onderhoudt de databank Effectieve jeugdinterventies en ondersteunt ontwikkelaars van interventies bij het doorlopen van de erkenningsprocedure.

Ervaren adviseurs ondersteunen instellingen bij het analyseren en verbeteren van hun jeugdhulpaanbod.

Samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders werkt het Nederlands Jeugdinstituut aan de implementatie van de geharmoniseerde outcomecriteria. In jeugdhulpregio's en gemeenten lopen proeven met de implementatie en de benutting van outcomecriteria. Het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten, regio's en jeugdhulpaanbieders die ook aan de slag willen met outcomecriteria. Ook kijken we met een aantal regio's en aanbieders hoe ze de outcome van preventief aanbod in beeld kunnen brengen.

Het Nederlands Jeugdinstituut kan gemeenten op allerlei manieren ondersteunen, variërend van hulp bij het benutten van beschermende factoren tot de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Bekijk het overzicht van ons aanbod voor gemeenten.

Vragen?

Esther Kooymans is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies