Beslissen over hulp

Wat kan het NJi voor u doen?

Heeft u behoefte aan hulp bij het samen met ouders en jongeren beslissen over hulp? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een team van deskundigen dat met u meedenkt en adviseert. Denk aan:

Ondersteuning

 • voeren vrijblijvend gesprek 
 • begeleiden brainstormsessie 
 • houden werksessie met projectteam 
 • verbeteren aanpak

Advies

 • geven feedback 
 • proces begeleiden projectleider of -team 
 • toetsen aanpak

Ontwikkeling

 • ontwikkelen en onderbouwen methode
 • doen literatuuronderzoek

Onderzoek

 • doorlichten huidige werkwijze
 • evalueren verbetertraject

Uitwisseling

 • organiseren uitwisseling
 • beschrijven aanpak 
 • uitlichten succes

Projecten van het Nederlands Jeugdinstituut

Methodiek- en richtlijnontwikkeling

 • Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp
  Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde samen met professionals uit de praktijk de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. In een gestructureerd proces is wetenschappelijke kennis, praktijkervaring van professionals en cliëntdeskundigheid gecombineerd tot aanbevelingen voor het handelen in het beslissen over passende hulp.
 • Richtlijnen Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing
  Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met professionals uit de praktijk de Richtlijnen Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing ontwikkeld. In een gestructureerd proces is wetenschappelijke kennis, praktijkervaring van professionals en cliëntdeskundigheid gecombineerd tot aanbevelingen voor het handelen in het proces van uithuisplaatsing en crisisplaatsing.
 • Werkwijze voor Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: ORBA.
  Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde samen met adviesbureau Van Montfoort en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) de ORBA-werkwijze. ORBA staat voor Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming AMK’s. De werkwijze ondervangt de nadelen van subjectieve, intuïtieve besluitvorming door het systematiseren en expliciteren van het besluitvormingsproces. De werkwijze reikt empirisch onderbouwde inhoudelijke richtlijnen aan. Lees verder over de ORBA-werkwijze.

Onderzoek

 • LIRIK valideringsonderzoek.
  Het LIRIK valideringsonderzoek laat zien dat het moeilijk is om inschattingen van veiligheid en risico’s te verbeteren met een instrument. Lees meer in het onderzoeksrapport: Betrouwbaarheid en validiteit van de LIRIK: Eindrapport LIRIK valideringsonderzoek (2015), C. Bartelink, L. de Kwaadsteniet, I. ten Berge, C. Witteman & W. van Gastel.
 • Beter beslissen over kindermishandeling.
  Het onderzoek 'Beter beslissen over kindermishandeling' laat zien dat ORBA leidt tot kwalitatieve verbeteringen in het besluitvormingsproces. Er is geen overtuigend bewijs dat ORBA leidt tot meer uniformiteit in oordelen en besluiten. Lees meer in het onderzoeksrapport: Beter beslissen over kindermishandeling: Onderzoek naar de effecten van gestructureerde oordeelsvorming middels ORBA (2011), I. ten Berge, C. Bartelink en L. de Kwaadsteniet.

Training

 • LIRIK: ontwikkeling, training en onderzoek
  Het Nederlands Jeugdinstituut geeft de tweedaagse training 'Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties'. In deze training leren deelnemers met de LIRIK goed onderbouwd adviseren en beslissingen nemen in onveilige opvoedsituaties. In de training wordt aandacht besteed aan valkuilen en obstakels die de besluitvorming beïnvloeden. U kunt zich individueel aanmelden voor deze training. Daarnaast biedt het Nederlands Jeugdinstituut deze training ook op maat aan voor uw organisatie.

Advies

 • Zorgvuldig beslissen in de praktijk
  Hoe ziet een zorgvuldig besluitvormingsproces er in de praktijk uit? Het Nederlands Jeugdinstituut en Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant geven antwoord op deze vraag in het rapport Zorgvuldig beslissen binnen Bureau Jeugdzorg: een inhoudelijk raamwerk voor beoordelen en beslissen vanuit de cliënt (2010).  Het perspectief van kinderen en ouders staat hierin centraal.

Uitwisseling

 • Kenniskring ‘Generalistisch werken en beslissen over hulp in dialoog’
  De kenniskring 'Generalistisch werken en beslissen over hulp in dialoog' geeft antwoord op wat een jeugd- en gezinsgeneralist zelf doet in het proces van beslissen over hulp en wanneer hij gespecialiseerde hulp inschakelt. Welke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen heeft hij nodig om samen met ouders en jeugdigen te beslissen? Lees het rapport Beslissen over hulp door ouders, jeugdige én de jeugd- en gezinsgeneralist.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies