Armoede

Algemeen

Leven in armoede heeft niet automatisch een negatief effect op opvoeden, maar de kans op negatieve gevolgen wordt wel groter als er meer risicofactoren zijn. Stress bij de ouders kan een rol spelen, maar ook alleenstaand ouderschap, het opleidingsniveau van de ouders, hun gezondheid en persoonlijkheid, de relatie met de buurt en nog veel meer. 

Door een combinatie van factoren kán armoede (indirect) voor opvoed- en ontwikkelingsproblemen zorgen, maar dit is niet per definitie zo. De kans hierop is groter als armoede langdurig is, er meerdere problemen tegelijk zijn en als er minder beschermende en meer risicofactoren spelen op persoonlijk vlak bij de ouders of het kind of in de omgeving. huis met gezin


Wat vinden ouders er zelf van?

Behoefte aan ontspanning en stabiliteit

Ouders met (langdurige) geldzorgen hebben behoefte aan rust, stabiliteit en een uitstapje met het gezin. Ze willen graag maatwerk van hun gemeenten en een laagdrempelig persoonlijk en meedenkend contact, maar geven aan dat aanbod vaak niet aansluit bij hun behoeften en het contact bureaucratisch en weinig flexibel verloopt.



  • Hermanns, J., Öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Inventgroep.

  • Ince, D., Yperen, T. van, & Valkestijn, M. (2018). Top tien beschermende factoren. Voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

  • Katz, I., Corlyon, J., La Place, V., & Hunter, S. (2007). The relationship between parenting and poverty. York: Policy Research Bureau.

Vragen?

Esther van Beekhoven is contactpersoon.

Foto Esther van Beekhoven

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies