Arbeidstoeleiding

Participatiescan arbeidstoeleiding

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of mbo entree onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij veelal niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij gebruik maken van de Participatiescan.

Betere samenwerking voor succesvolle arbeidstoeleiding

De Participatiescan biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips & trucs om  minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De samenwerkingstool is bestemd voor alle organisaties daarbij een rol spelen, zoals gemeenten, scholen, werkgevers, RMC's en jeugdzorginstellingen. Met de tool kunnen ze snel en efficiënt hun regionale aanpak en samenwerking onder de loep nemen en een verbeteragenda opstellen. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak.

Meer informatie

Participatiescan is een initiatief van Divosa, VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, S-BB, MEE NL en VOBC, met ondersteuning van Ecorys en het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vragen?

Paulina Hublart is contactpersoon.

Foto Paulina  Hublart

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies