Arbeidstoeleiding

Monitor arbeidstoeleiding

‘Welke jongeren hebben geen werk, gaan niet naar school en hebben geen dagbesteding?’
‘Om hoeveel jongeren gaat het?’
‘Wat weten wij van de voorgeschiedenis van deze jongeren?’

Heeft u behoefte aan overzicht, informatie en aanvullende kennis over groepen jongeren in kwetsbare posities die nog geen werk of dagbesteding hebben? Het NJi ontwikkelt samen met KBA, Lecso en Ecorys een monitor op het gebied van arbeidstoeleiding en participatie. Het doel is dat de informatie uit de monitor de regionale beleidsontwikkeling rondom jongeren in kwetsbare posities ondersteunt. Er is een eerste opzet voor de monitor gemaakt. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen uit het veld worden regio’s betrokken bij de doorontwikkeling.

Monitor gekoppeld aan CBS

De monitor bevat een koppeling van gegevens van het CBS met onderwijs- en gemeentebestanden. Hierdoor is het mogelijk om informatie uit meerdere jaren te combineren waardoor onder andere inzicht verkregen kan worden in de voorgeschiedenis. Voor een aantal onderwerpen kan teruggekeken worden naar de levensloop van groepen jongeren. Bijvoorbeeld of er eerder sprake was van voortijdig schoolverlaten, schoolwisseling, inzet vanuit een zorginstelling of beroep op een uitkering. Door de gegevens te analyseren worden specifieke doelgroepen in kaart gebracht waarbij tendensen zichtbaar worden. Gegevens worden alleen op groepsniveau weergegeven en zijn niet herleidbaar tot personen. Naast deze kwantitatieve gegevens vullen we de monitor aan met:

  • Contextgegevens over zorggebruik en arbeidsmarkt.
  • Kwalitatieve informatie over samenwerking tussen professionals betrokken bij arbeidstoeleiding op basis van vragenlijsten onder de doelgroep.
  • Tevredenheidsgegevens over de geboden aanpak en ondersteuning op basis van vragenlijsten onder de doelgroep.

Lees meer in de handreiking Arbeidstoeleiding op pagina 25

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies