Arbeidstoeleiding

Publicaties NJi


 • Vooronderzoek Kansen voor jongeren in kwetsbare posities
  Vooronderzoek Kansen voor jongeren in kwetsbare posities
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 87 pagina's

  Om meer zicht te krijgen op het programma Kansen Voor Jongeren II, liet het Oranje Fonds vooronderzoek uitvoeren door het Nederlands Jeugdinstituut.


 • Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  • Fafieanie, V., Wienke, D.
  • 16 pagina's

  Deze handreiking helpt scholen vo bij het effectief en doelmatig evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen.


 • Arbeidstoeleiding van 'Jongeren in kwetsbare posities'
  Arbeidstoeleiding van 'Jongeren in kwetsbare posities'. Adviezen G4
  • Nederlands Jeugdinstituut (red.)
  • 5 pagina's

  Op 3 februari 2015 was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkingsverbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en mbo’s) en vertegenwoordigers van landelijke organisaties (o.a. ministerie OCW/VWS, VNG, Divosa, Cedris en NJI) over arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities. In deze bijeenkomst zijn een aantal adviezen gegeven.


 • Maak werk van participatie. Eindrapportage Kennispraktijknetwerk arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd
  • H. Smit, C. Messing en B. Brinkman
  • 27 pagina's

  Deze rapportage bevat de opbrengst van het Kennispraktijknetwerk arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd dat in opdracht van het Ministerie van OCW in 2013 is gestart. De rapportage bevat een schets van de belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor jongeren. Aan de hand van praktijkbeschrijvingen is voor professionals zichtbaar gemaakt wat werkt en hoe zorgpartners kunnen bijdragen aan een goede overgang van onderwijs naar werk.


 • Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd
  • Messing, C., en M. Valkestijn
  • 73 pagina's

  De auteurs definiëren in deze notitie het begrip kwetsbare jeugd, inventariseren de omvang van de problematiek, geven een overzicht van relevant beleid en beschrijven een eerste stand van zaken in 'wat werkt' op het thema toeleiden naar de arbeidsmarkt. Daarbij inventariseren ze regelingen die voor deze doelgroep van belang zijn en beschrijven een aantal actuele kwesties.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies