Arbeidstoeleiding

Praktijkvoorbeelden

Gemeenten en professionals zetten zich in om jongeren in kwetsbare posities te begeleiden van onderwijs naar werk. We beschrijven hieronder enkele inspirerende praktijkvoorbeelden.

Wat kan het Nederlands Jeugdinstituut voor u betekenen?

Bram zit op het voortgezet speciaal onderwijs maar kan zich moeilijk concentreren en heeft woedeaanvallen. Jongeren zoals Bram hebben bij de overstap van onderwijs naar werk, bemiddeling en ondersteuning nodig. Hoe zorgen gemeenten, onderwijs en werkgever ervoor dat Bram de begeleiding krijgt tot een zelfstandige plek in de maatschappij? Samen met onze partners ondersteunt het Nederlands Jeugdinstituut de uitvoering van een samenhangende aanpak door het verbinden van kennis en praktijk. Met behulp van monitoring en onderzoek en met antwoord op uw vragen.

Investeren in persoonlijke relaties

Met het School-ex-programma begeleidt het Graafschap College kwetsbare studenten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Jobcoaches ondersteunen jongeren bij het solliciteren en zetten hun netwerk in het regionale bedrijfsleven in. Inmiddels wordt de begeleiding steeds meer het onderwijs ingebracht, met sollicitatietrainingen en arbeidsmarktgerichte modules in het niveau-1-onderwijs. Gemeenten financieren een deel van het programma, mede omdat de slagingspercentages hoog zijn. De basis voor dit succes: jarenlange investeringen in persoonlijke relaties met alle betrokken partijen.

Opbouwen van vertrouwen

Het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in West-Friesland hebben jarenlange ervaring met de begeleiding van jongeren in kwetsbare posities naar de arbeidsmarkt. Die expertise wordt nu breder ingezet voor alle kwetsbare jongeren tot 27 jaar, in nauwe samenwerking met mbo-scholen, het RMC, gemeenten, wijkteams en het bedrijfsleven. Het opbouwen van vertrouwen, zowel bij de jongeren als tussen de samenwerkingspartners, is hierin essentieel.

Samenwerking onderwijs, gemeente en UWV

De Sociale Dienst Drechtsteden werkt actief samen met scholen en UWV om jongeren in kwetsbare posities beter te begeleiden naar werk. Het gaat specifiek om jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs en Entree-onderwijs. Voor deze doelgroep hebben alle partners een aanpak ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat jongeren in de toeleiding naar werk niet tussen wal en schip raken.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies