• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Arbeidstoeleiding

Meer informatie

Organisaties

  • Borisbaan
    ‘Boris brengt je bij ‘n baan’ is een gezamenlijk initiatief van SBB, PO-Raad en LWV-PrO. Het project richt zich op de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
  • Cedris
    Landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie.
  • De normaalste zaak
    Een netwerk van ongeveer vierhonderd MKB-ondernemers en grote werkgevers dat bouwt aan een inclusieve arbeidsmarkt.
  • Divosa
    Vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein gericht op verdere ontwikkeling van sociale diensten.

Websites

  • CBS StatLine
    StatLine is de elektronische databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle cijfers die het CBS publiceert, zijn opgenomen in de databank en gratis beschikbaar.
  • Een koffer vol gereedschap
    Website met informatie voor jongeren, hulpverlening of het thuisfront, onderwijs en gemeenten over het vinden en behouden van werk bij mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Jeugdmonitor StatLine CBS
    StatLine is de elektronische databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jeugdmonitor Statline bevat alle cijfers van de Jeugdmonitor.
  • Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN)
    Een website van LECSO waar informatie op het gebied van wet- en regelgeving, succesvolle methodieken en netwerkvorming op het gebied van arbeidstoeleiding gevonden kan worden.
  • Rijksoverheid.nl
    Ministeries geven hier informatie over wetten en regels van het Rijk. Kijk voor arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren bij het Ministerie van Onderwijs en Sociale Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer organisaties en websites met informatie over arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vindt u in hoofdstuk acht in de uitgebreide handreiking Arbeidstoeleiding

Vragen?

Paulina Hublart is contactpersoon.

Foto Paulina  Hublart

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.