Arbeidstoeleiding

UWV

Het UWV is de uitvoeringsinstantie voor de werknemersverzekeringen. Wanneer een jongere een ziekte of handicap heeft en daardoor moeite heeft bij het vinden of houden van werk kan hij bij het UWV een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen. Het UWV beoordeelt of de jongere mogelijkheden heeft om te werken. Wanneer de jongere voor het 18e jaar of tijdens een studie een ziekte of handicap heeft, en daardoor nooit meer kan werken, heeft de jongere recht op een Wajonguitkering van het UWV. Wanneer het UWV beoordeelt dat de jongere wel arbeidsvermogen heeft en daarbij hulp of begeleiding nodig heeft, dan is de gemeente aan zet om deze hulp of begeleiding te bieden.

Indicatie banenafspraak

Het UWV beoordeelt ook of een jongere een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Deze indicatie is bedoelt voor jongeren waarvan de verwachting is dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Met een indicatie banenafspraak wordt een jongere opgenomen in het doelgroepenregister. Daarmee komt hij in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak, de zogenaamde garantiebaan. Werkgevers die een jongere uit het doelgroepenregister in dienst nemen krijgen financiële ondersteuning. Het UWV beheert het doelgroepenregister, de begeleidingstaak ligt bij de gemeente. Het creëren van banen binnen de banenafspraak ligt bij werkgevers. Indien een jongere 18 jaar en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij in aanmerking voor een Wajong uitkering.

Beschut werk kwetsbare jongeren

Het UWV beoordeelt daarnaast de aanvragen voor beschut werk die de gemeente indient. Lees meer over beschut werk bij Gemeenten.

Gemeenten grotere rol

Het UWV is niet meer het centrale aanspreekpunt voor de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Sinds invoering van de Participatiewet trekt UWV zich geleidelijk terug uit de netwerken die als doel hebben kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in de organisatie en afstemming van begeleiding en zorg van deze jongeren. Het UWV speelt vooral een rol bij het beoordelen van aanvragen en het uitvoeren van de afspraken met betrekking tot de voor het doelgroepenregister en de wet banenafspraak en de Wajong.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies