Arbeidstoeleiding

Jongeren en ouders

Bij het zoeken en vinden van werk zijn jongeren in principe eerst zelf aan zet. Veel jongeren regelen het ook zelf: ze zoeken naar vacatures, gaan solliciteren en als het even niet lukt dan doen ze een beroep op de voorzieningen in de eigen gemeente of van het UWV. Jongeren van wie bekend is dat ze kwetsbaar zijn worden in dit traject geholpen, vaak in de eerste plaats door school en de stageplaats. Maar jongeren die niet zelf iets ondernemen en niet in beeld zijn van instanties, lopen het risico niet in het arbeidsproces te belanden en langdurig werkeloos te worden. Vaak komt dit omdat zij niet weten hoe ze hun kansen moeten aanpakken.

Rol van de jongere

Er wordt veel voor jongeren gedaan en veel over jongeren geschreven in het kader van arbeidstoeleiding. In de begeleiding van jongeren door school, werk of gemeente wordt natuurlijk goed afgestemd met de jongere zelf. Maar bij beleids- of planvorming is de vraag of de stem van de jongeren zelf voldoende gehoord wordt. Is het bekend wat jongeren nodig hebben en welke ideeën ze zelf hebben om aan het werk te komen? Vakbonden als de FNV en het CNV hebben een jongerenafdeling die de belangen van alle jongeren op de arbeidsmarkt behartigen. Een aantal van de speerpunten van deze organisaties: het creëren van voldoende geschikte stageplaatsen, terugdringing van de jeugdwerkeloosheid en het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Het CNV heeft in samenwerking met andere partijen De Realisten opgericht: een platform voor en door jongeren met een arbeidsbeperking. Realisten, jongeren zelf, geven voorlichting in arbeidsmarktregio’s en aan werkgevers over de do’s en don’ts van het in dienst nemen van een jongere met een arbeidsbeperking. Daarnaast is de campagne ‘Ik ben Harrie’ gestart, voor werkgevers die een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Een ‘Harrie’ is een collega binnen het bedrijf die als maatje fungeert.

Rol van de ouders

Het is verstandig ouders vroegtijdig te betrekken bij de toeleiding naar arbeid. Het geven van een stem aan ouders in de doelformuleringen en in het traject voorkomt dat de thuisomgeving van de jongere zich als tegenkracht ontwikkelt. Meestal hebben de leerling, onderwijs- en arbeidspartners én ouder(s) dezelfde doelen voor ogen. Wel moeten verwachtingen gemanaged worden en de doelen voor iedereen helder zijn. De netwerken van ouders spelen een belangrijke rol bij het vinden van passend werk.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies