Arbeidstoeleiding

Arbeidsmarkt

In de begeleiding van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt is het van belang om op regionaal niveau samen te werken. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie. Zij hebben het contact met werkgevers in de regio nodig om mensen toe te kunnen leiden naar werk. Tegelijkertijd hebben werkgevers te maken met de Wet banenafspraak. Zij hebben de samenwerking met de gemeenten nodig om tot een goede match van vraag en aanbod te komen. Op basis van maatwerk bepalen gemeenten wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Samenwerking op regionaal niveau is hierbij nodig: werkgevers kunnen niet met iedere afzonderlijke gemeente en ieder UWV waar zij mee te maken krijgen, zaken doen.

Arbeidsmarktregio’s

Nederland is ingedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen arbeidsmarktregio’s werken UWV en gemeenten met werkbedrijven samen om werkzoekenden aan het werk te helpen. Het kan gaan om mensen zonder werk of om mensen die werk hebben maar dat dreigen kwijt te raken. Ook scholieren van het speciaal, praktijk- en entreeonderwijs worden idealiter op (sub)regionaal niveau ondersteund bij hun zoektocht naar werk.

Regionale werkbedrijven

De 35 regionale werkbedrijven vormen de schakel tussen een werkgever en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag willen, dan wel in aanmerking komen voor beschut werk. Dit is vastgelegd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). In een regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit één regio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar de extra banen. Zo kunnen gemeenten binnen een regio allemaal op dezelfde manier deze begeleiding uitvoeren. Werkgevers in een regio krijgen bijvoorbeeld één vast loket voor het aanmelden van vacatures voor arbeidsgehandicapten. De regionale Werkbedrijven sluiten aan op de arbeidsmarktregio’s. Zo worden mensen met een arbeidsbeperking succesvol naar de extra banen uit het sociaal akkoord geleid.

Informatie over de lokale arbeidsmarkt

Er is binnen de arbeidsmarktregio’s veel kennis over de lokale arbeidsmarkt. Deze kennis is essentieel om jongeren een reëel perspectief te kunnen bieden. Het UWV ondersteunt de arbeidsmarktregio’s met regionale cijfers over de arbeidsmarkt. Ook de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is een belangrijke partner in de regio’s. Zij ondersteunen onderwijs en werkgevers bij om jongeren een goede praktijkopleiding te geven. SBB heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt en veel contacten met werkgevers in de regio’s.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies