ADHD

Praktijk

Naar schatting heeft twee tot zeven procent van alle jeugdigen ADHD. Dit betekent dat veel professionals te maken krijgen met deze problematiek. Dat geldt zeker voor iedereen die in een basisvoorziening als het onderwijs werkt. Maar ook voor huisartsen en medewerkers van wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin. Uit onderzoek is bekend dat het aandeel kinderen en jongeren met ADHD over de jaren heen ongeveer gelijk blijft. Tegelijk komt het meer voor dat bij een druk kind het vermoeden wordt geuit dat het ADHD heeft. Dat legt een grote druk op professionals: ieder kind moet de opvang, het onderwijs, de ondersteuning en de hulp krijgen die het nodig heeft. Dan is het van belang om een goed beeld te hebben van de bijzonderheden van het kind. Ten onrechte ervan uitgaan dat een jeugdige ADHD heeft is net zo schadelijk als het missen van deze stoornis. Daarom is het belangrijk dat professionals goed weten hoe ze moeten signaleren en hoe ze moeten omgaan met vermoedens van ADHD.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies