Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Checklist MST/FFT. Een indicatie-instrument voor MST en FFT in de vorm van een checklist

Voor de behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen staan MST (multisysteemtherapie) en FFT (Functional Family Therapy) bekend als geschikte methoden. De methoden zijn gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, vooral oppositioneel (opstandig) gedrag met een antisociaal karakter. Ook is sprake van delinquent gedrag, in combinatie met een (zeer) problematische gezinssituatie. In het buitenland zijn deze behandelingen bewezen effectief.

Rapport

In 2007 zijn drie Nederlandse zorginstellingen, destijds verenigd in het consortium MST/FFT Nederland (De Viersprong, de Bascule en Yorneo), samen met het Nederlands Jeugdinstituut gestart met het project 'Ontwikkeling en implementatieproject MST en FFT in Nederland'.  Het rapport 'Checklist MST/FFT. Een indicatie-instrument voor MST en FFT in de vorm van een checklist' beschrijft de ontwikkeling van de 'Checklist MST/FFT'.  

Checklist MST/FFT

De checklist is ontwikkeld op basis van literatuur en het raadplegen van Nederlandse experts van deze programma's. Met de checklist kan een jeugdhulpverlener eerst op basis van twaalf criteria beoordelen of MST/FFT of een intensieve ambulante gezinsinterventie ingezet kan worden. Vervolgens kan de hulpverlener, aan de hand van zeven criteria, beoordelen of MST of FFT de meest aangewezen behandelmethode is. De checklist is in de ontwikkelingsfase voorgelegd aan een groep gebruikers en daardoor in de praktijk getoetst. U kunt de checklist ook apart downloaden

MST en FFT in Nederland

Nederland is op dit moment een van de weinige landen waar voor de behandeling van jongeren met complexe gedragsstoornissen in de meeste regio's zowel MST als FFT wordt aangeboden. Om een keuze te maken voor een van deze twee programma's moet een hulpverlener weten welke aspecten onderscheidend zijn. Hoewel de programma's uitvoerig beschreven en onderzocht zijn, bestond daarvoor nog geen hulpmiddel. In het innovatieprogramma van ZonMw waarin de landelijke verspreiding van MST en FFT wordt gestimuleerd, is dit voorzien. Het Nederlands Jeugdinstituut kreeg de opdracht een instrument te ontwikkelen. Met de Checklist MST/FFT kunnen hulpverleners bij verwijzing en intake een efficiënte een verantwoorde keuze maken tussen MST en FFT.


Titel:
Checklist MST/FFT. Een indicatie-instrument voor MST en FFT in de vorm van een checklist
Auteur:
Oudhof, Marjolein, Berge, ten, Ingrid en Berger, Marianne
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
59 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies